december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Köksbiträden ger bättre måltider – och avlastar vårdpersonal

Mat är viktig för den som är sjuk. Med hjälp av professionell kökspersonal kan upplevelsen för patienterna förbättras – och vårdpersonalen kan ägna sig mer åt vården. Karolinska Universitetssjukhuset har ett positivt exempel.

På thoraxkliniken i Solna har Karolinska anställt särskilda köksbiträden som ansvarar för maten, berättar tidningen Dagens Samhälle. Köksbiträdena har hygien- och kostutbildning och de gör frukost, värmer lunchen och fixar näringsrika mellanmål till patienterna.

Chefssjuksköterskan Åsa Jönsson ser flera fördelar med köksbiträdena: Hygienrutiner följs bättre och ansvaret för kontroll och beställning av mat blir tydligare. Detta har lett till minskat matsvinn på avdelningen.

Men den stora vinsten är förstås att de undersköterskor som tidigare ansvarade för maten nu kan ägna sin tid åt andra omvårdnadsuppgifter. ”Nu gör vårdpersonalen det de har utbildning för och köksbiträdena det de är utbildade för”, säger Åsa Jönsson till Dagens Samhälle. Det är också ett exempel på hur all personal får jobba på toppen av sin kompetens, vilket alla yrkesgrupper i vården borde få göra.

Karolinska är också ett bra exempel på hur hälso- och sjukvården kan dra nytta av yrkesgrupper med annan kompetens för att vårdpersonalen ska få mer tid för patienterna. Detta skulle man kunna göra på fler områden – till exempel borde medicinska sekreterare i högre grad än idag användas för administrativa uppgifter. Läkare och sjuksköterskor ska träffa patienter, inte datorer.

En av mina prioriteringar i landstinget är att förbättra sjukhusmaten, och genom den måltidsvision som vi antagit har ambitionerna höjts betydligt. Maten och måltiderna ska ha en given plats som en del av helheten i vården. Det är bra att detta nu också börjar märkas i verksamheterna. Jag ger mig inte. Sjukhusmaten ska bli bättre.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823