december 12, 2022
Sjukvård & hälsa

Kollektivtrafiken stärks i Stockholm

Kraftigt utbyggd tunnelbana och annan spårtrafik och drygt 100 000 bostäder. Så kan resultatetet av långa och ingående diskussioner och förhandlingar mellan staten, landstinget och några av länets kommuner sammanfattas. Det är bra att det nu finns en bred uppgörelse om framtida satsningar på kollektivtrafiken i länet. Det underlättar livet för människor som lever och jobbar i vårt län. Och det kommer att bidra till regionens utveckling.

Nu skapas:

  • Ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan
  • Spårväg syd
  • Roslagsbanan till T-Centralen
  • Ny tunnelbanestation i Hagalund.
  • Kopplat till dessa kollektivtrafiksatsningar kommer 100 370 bostäder att byggas fram till 2035.

Total investeringskostnad om 25,1 miljarder kronor. Därutöver står Stockholms läns landsting för fordon och depå om 5,1 miljarder kronor. En riktigt bra satsning för länets utveckling!

Alliansens gruppledare och trafiklandstingsrådet inledde fredagen med att berätta för stockholmarna om de nya satsningarna på utbyggd kollektivtrafik.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823