september 09, 2023
Arbetsliv

Kompetens har ingen färg

I Stockholms län finns det 33 000 utrikes födda som går utan arbete. Många av dem är välutbildade – en tredjedel har eftergymnasial utbildning.

Samtidigt har vi en situation där sjukvården har svårt att rekrytera personal. Att då inte ta vara på den kompetens som finns i den här gruppen är förstås rent slöseri. Särskilt upprörande är det att forskning visar att ett av skälen till att utrikes födda går arbetslösa är att de blir diskriminerade.

Som offentlig arbetsgivare har landstinget ett särskilt ansvar att ta vara på den kompetens som finns i den här gruppen. Inte minst handlar det om att kunna ge patienterna i vården ett bra bemötande.

För att sätta fokus på de här frågorna har jag, tillsammans med landshövding Per Unckel, tagit initiativ till ett seminarium i landstingets regi. Det heter ”Kompetens har ingen färg” och går av stapeln i eftermiddag. Inbjudna talar är bland andra integrationsminster Erik Ullenhag och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

I en debattartikel i DN idag utvecklar Per Unckel och jag våra tankar kring invandrares situation på arbetsmarknaden. Jag hoppas att eftermiddagens seminarium blir ett bra tillfälle till diskussion, och kunskap för att vi i framtiden ska bli ännu bättre på att ta vara på människors kompetens – oavsett vilken färg de har.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823