maj 05, 2024

Diskussionen om olika yrkesgrupper i vården har verkligen tagit fart. Det välkomnar jag!

Min inställning är att det är nu tid för en allvarlig diskussion om vilken kompetens som behövs i vården och hur vi ska använda den på bästa sätt i framtidens hälso- och sjukvård. Jag har samlat en del länkar om mina egna tankar och nådars i detta ämne, som kanske kan vara av intresse för fler att läsa.

Jag har tidigare lyft fram sjuksköterskorna som en central yrkesgrupp, där vi riskerar att få en stor brist i framtiden. Jag argumenterar därför för att vi måste få fler utbildningsplatser i Stockholm här på bloggen och i DN. Vi behöver också få fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Det är egentligen ett statligt uppdrag, men vi ser så stora behov här hos oss att vi ”köper” egna utbildningsplatser, för vissa bristyrken som operations- och barnsjuksköterskor.

Men jag menar att det också finns andra yrkesgrupper som är viktiga i vården, inte minst undersköterskor. Jag är övertygad om att de kan avlasta sjuksköterskor i vissa avseenden, men naturligtvis inte ersätta dem. det önskar nog ingen. Men det kräver förstås att undersköterskorna har en god kompetens. Därför glädjer jag mig åt utbildningsminister Jan Björklunds initiativ att starta en yrkesexamen för undersköterskor, som jag skrev om tidigare på bloggen här. Jag var för övrigt med och invigde Vård- och omsorgscollege på Kungsholmen för en liten tid sedan. En bra gymnasieutbildning för den som vill arbeta i hälso- och sjukvården.

doktorväska

Sedan har vi förstås läkarna. Även där måste vi matcha utbudet efter behovet. Ett sätt att göra det är den extra-satsning på ST-läkare som vi nyligen beslutade om, läs här.

När det gäller den aktuella diskussionen om olika yrkesroller tycker jag att det finns en del intressant att fundera på. I Sjukhusläkaren läste jag för något år sedan en intressant artikel om ”läkerskor” där förslaget från Västerbotten var att med ett par års påbyggnadsutbildning ska sjuksköterskor kunna gå in och ta över vissa av läkarnas arbetsuppgifter. Det skulle skapa en alternativ karriärväg. Även Dagens Medicin tar upp frågan om sjuksköterskor som utbildas för att ta över läkares arbetsuppgifter. Här i Stockholm hade jag glädjen att dela ut kunskapspriset Gyllene äpplet till Gunnar Sjölund, överläkare vid avdelningen för klinisk fysiologi och hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. Han fick priset för sin vidareutbildning, där man som biomedicinsk analytiker kan avancera till olika kunskapsnivåer och ta över vissa uppgifter som enbart läkare tidigare haft. Läs mer här.

Här kan du lyssna på ett intressant radioinslag om möjligheterna för barnmorskor att utföra kejsarsnitt, något som förekommer i andra länder. Det förs även ett resonemang om förflyttningen av ansvar från läkare till sjuksköterskor och barnmorskor som skett genom åren. Visst finns det intressanta möjlighet om man vågar titta lite utanför de vanliga gränserna!

Ett intressant resonemang förs av sjuksköterskan Maria Mjönberg på Vårdfokusbloggen för något år sedan. Hon menar att med rätt delegationer har undersköterskor kapacitet att göra betydlig mer utöver den dagliga basala omsorgen hos patienten. ”Observera att det inte handlar om undersköterskans kompetensnivå – de har all kompetens som behövs för flertalet arbetsuppgifter och de är en enorm resurs inom vården. De saknar bara mandat att genomföra dem”, skriver hon.
Som jag ser det måste vi kunna tänka i nya banor för att utveckla vårdens viktiga verksamheter. Det gäller inte minst synen på utveckling inom olika yrken och hur olika yrkesgrupper kan komplettera och ibland överlappa varandra.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821