september 09, 2023
Arbetsliv Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjning i fokus på fullmäktige

I dagens fullmäktigedebatt var det dags att prata om Produktionsutskottets ansvarsområde, det vill säga ägarstyrning och personalfrågor. Jag tog bland annat upp den viktiga frågan om kompetensförsörjning. Det är ett område där Stockholms läns landsting tar ett stort ansvar.

I budgeten för 2013 satsar vi till exempel ytterligare 30 miljoner, jämfört med 2012, för att kunna åstadkomma fler AT- och ST-tjänster för läkare. Vad gäller AT-tjänster så kommer antalet platser att nära nog fördubblas fram till 2017 jämfört med 2011.

Självklart prioriteras ST-tjänster inom bristområden. Den långsiktiga satsningen Patologiskolan fortsätter, och utökas i tiden. Det är bra, för kompetensförsörjning är en långsiktig fråga som kräver långsiktiga insatser.

På sjuksköterskesidan fortsätter vi satsningen på att erbjuda sjuksköterskor betald specialistutbildning. Sedan den inleddes 2007 har över 300 sjuksköterskor tagit del av utbildningen och för närvarande utbildas 69 barn-, IVA- och operationssjuksköterskor. Vi välkomnar även de satsningar regeringen gjort så att högskolorna kan öka antalet utbildningsplatser.

Kompetensförsörjningen är, som jag nämnt, ett långsiktigt arbete som kräver flera strategiska åtgärder. Därför pågår även ett viktigt arbete som bland annat handlar om kartläggning av kompetensbehovet på sikt. Vi ser över hur vi kan låta medarbetarna arbeta flexibelt och bidra till verksamheten inom olika verksamheter, ibland också olika arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningen är en central fråga för Produktionsutskottet och den kommer fortsätta vara det, även under det kommande året.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823