april 04, 2024

Stockholms läns landsting har mer än 40 000 medarbetare. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Vi är en av Sveriges största arbetsgivare och samtidigt har vi ett stort interssa av att även de privata aköterna som arbetar på landstingets uppdrag också ska ha tillgång till bra medarbetare. En helt central fråga för framtidens hälso- och sjukvård är just kompetensförsörjningen. Sjukvården måste förmå locka medarbetare både på kort och lång sikt.

Igår beslutade Produktionsutskottet att ge personaldirektören i uppdrag att sätta igång en utredning om behov och åtgärder för att fylla behoven av medarbetare med rätt kompetens i framtiden. Läs gärna mer om utredningen ”Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård” här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821