april 04, 2024
Arbetsliv Stockholms läns landsting

Kompetensseminarium med intressanta perspektiv

”Den som tagit sig hit till Sverige ända från Mogadishu eller Mellanöstern kanske har lite mer driv i sig än en som jag, som bara har tagit mig 66 kilometer från Uppsala där jag är född”, sa integrationsminister Erik Ullenhag och menade att vi borde sluta se invandrare som svaga individer och i stället skapa förutsättningar för att de ska kunna bidra.

Angeles Bermudez-Svankvist, Erik Ullenhag och jag på seminariet.
Angeles Bermudez-Svankvist, Erik Ullenhag och jag på seminariet.

Detta är ett exempel på de intressanta perspektiv som förmedlades under eftermiddagens seminarium ”Kompetens har ingen färg”, som jag tagit initiativ till. Det är viktigt att vi tar frågan om invandrare på arbetsmarknaden på allvar – om landstinget ska klara framtidens personalförsörjning måste vi ta vara på all kompetens.

Under seminariet fick jag tillfälle att berätta om en del av de insatser som vi gör i landstinget, bland annat genom att erbjuda betald praktik för vissa invandrade läkare. Men vi behöver göra mer, det framgick inte minst av de siffror som Nyckeltalsinstitutet kunde presentera. Jag återkommer till dem framöver.

Vi hade också bjudit in några personer som faktiskt har erfarenhet av hur det är att komma som invandrare till Sverige och ta sig fram på den svenska arbetsmarknaden. Samuel Sultani är läkare från Syrien och lyckades efter många om och men få ett vikariat. Nu är han chef för flera vårdcentraler i landstinget. Samuel är ett exempel på att vi ibland faktiskt lyckas med det som är så viktigt: att anställa kompetensen, oavsett färg.

Jag och Samuel Sultani, läkare inom landstinget.
Jag och Samuel Sultani, läkare inom landstinget.
Kompetens har ingen färg.
Kompetens har ingen färg.
Landshövding Per Unckel, jag och landstingsrådet Charlotte Broberg diskuterar med Evert Kroes från SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.
Landshövding Per Unckel, jag och landstingsrådet Charlotte Broberg diskuterar med Evert Kroes från SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823