april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

könsdysfori – när fysiska könet inte stämmer med jaget

Alltfler människor söker sjukvårdens hjälp för könsdysfori. Det handlar om transsexulla personer som upplever att det juridiska och fysiska könet inte stämmer med den upplevda könstillhörigheten. Det är förstås en väldigt besvärlig insikt, men idag finns det god hjälp att få. Min utgångspunkt är att varje människas strävan efter lycka ska tas på största allvar.

Vi ser att antalet patienter som söker vård för könsdysfori har under senaste åren ökat kraftigt. Det ser jag som ett tecken på att behovet är stor och att det är idag mer känt och lite mindre svårt för den enskilda att få den hjälp man behöver.

Jag har lärt mig genom personliga erfarenheter i min närhet att könet självklart har med kroppen att göra men det är så mycket mer. Juridiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt. Det är omvälvande. Jag vill att vårt landsting ska vara välutrustad att ge patienterna ett gott sammanhang där hela människan får plats och inte reduceras till bara en patient. Ett viktigt steg är att föra samman den somatiska och psykiatriska vården, som också är en viktig del av landstingets plan för framtidens hälsa och sjukvård. Jag har också, med brett politiskt stöd, tagit initiativ för att se över hälso- och sjukvårdens insatser för transpersoner. Det handlar bland annat om våra journalsystem som behöver moderniseras.

I går fick jag äran att inledningstala på ett möte om könsdysfori där intresserade inbjöds för att få möjlighet till mer information om hur en vårdprocess kan se ut för den som behöver hjälp att korrigera det fysiska könet efter det egna jaget. Min uppfattning är att vi från landstingets sida ska ta denna fråga på allvar. Det är ingen jättestor patientgrupp ur landstingsperspektiv, men det är en grupp vars livssituation i mycket hög grad påverkas. Jag vill att vi ska vara ett modernt landsting som inte bara rättar oss efter nya kunskaper och regelverk utan också kan vara med och flytta fram positionerna för att ge alla människor en god vård och inte minst ett gott och respektfullt bemötande.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821