april 04, 2024
Kultur Sjukvård & hälsa

Konst för värdig vårdmiljö

Kulturnämnden har beslutat om nya konstsatsningar om 32,2 miljoner till Södersjukhuset, Danderyd och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Syftet med konsten är att skapa bra och värdiga vårdmiljöer för patienterna.

Just nu planeras och genomförs en kraftfull utbyggnad och upprustning av Stockholms läns sjukhus. Det kommer att ge moderna vårdmiljöer och flera vårdplatser i framtidens hälso- och sjukvård. Och det innebär dessutom investeringar i konstnärlig gestaltning enligt landstingets procentmål. Häromdagen fattade kulturnämnden beslut om konstprogram för totalt 32,2 miljoner kronor för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Konsten är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård. Vi får allt mer kunskap om vårdmiljöns betydelse för människors hälsa och även vårdresultat. Där spelar kulturen och konsten en viktig roll, tycker jag.

Landstinget är genom våra investeringar sannolikt Sveriges största inköpare och uppdragsgivare av konst. Det är en roll som är viktig kulturpolitiskt men syftet med konstinvesteringarna är framför allt att patienterna på framtidens sjukhus ska vistas i miljöer med konst av hög kvalitet. Konst i goda vårdmiljöer är viktigast för patienter som vistas länge i vården, som äldre på geriatriken, och för barn. Men konst behövs i alla vårdmiljöer – även vid akutmottagningar och på öppenvårdsmottagningar.

Konstprogram som beslutas av kulturnämnden 19 november 2014:

Södersjukhuset 14,5 mkr (uppdelat på två konstprogram för ny behandlingsbyggnad 13 mkr resp nytt försörjningskvarter 1,54 mkr).

Danderyds sjukhus, 16,9 mkr (två konstprogram för ny akutbyggnad 13,6 mkr resp nya vårdavdelningar 3,3 mkr).

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, 0,8 mkr.

Totalt: 32,2 miljoner kronor.

Landstingets konstinvesteringar baseras på ett regelverk som utgår från produktionskostnaden. Du hittar konstprogrammen här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821