september 09, 2023
Kultur Sjukvård & hälsa

Konsten i vården: Karolinska Universitetssjukhuset

Sjukhus är viktiga platser. Liv och död, oro, glädje, hopp och sorg. Vård, lindring och bot. Existentiellt. En sådan plats behöver gestaltas med omsorg. Konsten spelar en stor och viktigt roll för att skapa en värdig vårdmiljö för patienter och anhöriga. Och en kreativ och professionell miljö för medarbetare, studenter och forskare.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en lång rad framstående konstnärer fått sätta sin prägel. Här kan du läsa mer om konsten på Karolinska i Solna.

När sjukhuset invigdes i hedrande närvaro av kungen och drottningen hölls ceremonin i den stora entréhallen där Stenbrottet av Andreas Eriksson har en central placering. En fantastisk målning, tycker jag.

 

Konst har en viktig plats i det nya sjukhuset

 

Rum för stillhet är en plats för stillhet och bön dit är alla välkomna oavsett religiös åskådning. Vackert!
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823