april 04, 2024

Stockholmarna äger en fantastisk konstsamling som finns att se runt om i landstingets lokaler som sjukhus och vårdcentraler. Sammantaget har landstinget 72000 verk i sin samling. Konsten bidrar till att göra vårdmiljö mänsklig och värdig. Konsten kan, när den är som bäst, ge positiva upplevelser för oroliga och sjuka människor.

Idag skriver Dagens Nyheter om landstingets konstsamling och om att det tyvärr förekommer stölder och att det är problematiskt att få inventeringen av konsten  att fungera ordentligt. Rena stölder av verk måste förstås bli ett ärende för polisen. Frågan om rapportering av var varje enskilt konstverk finns är uppenbarligen en stor utmaning för landstingsorganisationen. För att tydliggöra ansvaret för detta blev ett av de första ärenden som jag tog tag i när jag tillträdde var att skärpa skrivningarna i landstingets reglemente för nämnder och styrelser.

I Nya reglementet för nämnderna står det:

”Kulturnämnden
Den nya politiska organisationen innebär att konstnämnden upphör, vilket medför vissa smärre ändringar i reglementet för kulturnämnden innebär bl.a. att kulturnämnden enbart ansvarar för anvisningar för inventeringen av landstingets konst. Respektive nämnd och styrelse ansvarar alltså för inventeringen av landstingets konst i enlighet med
kulturnämndens anvisningarKulturnämnden har tillsyn överlandstingets konstbestån.

Kulturnämnden ger landstingets övriga nämnder anvisningar om åtgärder för vård och underhåll av konstbeståndet. Kulturnämnden ansvarar enbart för anvisningar för
inventeringen av landstingets konst.”

Det är bra att landstingsfullmäktige tydliggjort ansvaret för inventering av konsten. Det borde göra det klarare för exempelvis vårdverksamheterna att se sin roll. Men också tydligare för  kulturnämnden som i sammanhanget måste ha en god dialog med de olika verksamheterna för att klargöra anvisningar och hitta smidiga modeller för rapportering om förändringar i konstbeståndet när det gäller till exempel i vilka rum de olika verken finns.

Jag vet inte om vi någonsin kommer att kunna säga att vi har total kontroll på  var varje konstverk befinner sig. Det är mycket som hänger på hur enskilda människor hanterar frågan. Om någon uppskattar en målning så mycket att man vill ta den med sig när man byter arbetsrum så är det förstås bra att konsten tagit plats i människans hjärta. Men samtidigt måste man minnas att ägaren till konsten är någon annan – nämligen alla invånarna i vårt län. Av respekt för dem måste man komma ihåg att registrera vart verket flyttas. Att ta med sig konst när man byter arbetsplats eller slutar jobba är naturligtvis inte tillåtet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821