juli 07, 2024
Kultur Stockholms läns landsting

Konsten stärker vårdmiljön på rättspsykiatrin

När Landstinget nu bygger en ny rättspsykiatrisk enhet i Flemingsberg har konsten varit med i planeringen från början. 6,5 miljoner kronor satsas på att genom konstnärlig utsmyckning skapa bra miljöer för de intagna, för personalen och för besökande.

Konstverket Gläntan av Hanna Stahle och Mårten Medbo. Foto: Hanna Stahle

Oavsett vilken vårdmiljö det handlar om är konsten viktig för helheten, men inom rättspsykiatrin är kraven särskilt höga. Det handlar både om säkerhet och om att konsten inte ska uppröra eller väcka starka känslor.

Konsten på rättspsykiatrin i Flemingsberg finns både ute och inne. Syftet har varit att tillföra personliga uttryck och berättelser i den funktionsinriktade institutionsmiljön. Platserna och utformningen har gjorts efter dialog med personal, husarkitekter och landskapsarkitekt. Materialen ska tåla att handskas med – man har arbetat mycket med naturmaterial som åldras vackert.

Kostverket Utsikt av Hanna Stahle och Mårten Medbo. Foto: Hanna Stahle.

Konstverken blir väl integrerade i såväl utomhus- som inomhusmiljön, som tankeväckande solitärer i den kuperade naturen eller som vackra, speciella men funktionella sittmöbler. Förhoppningen är att de ska ge patienterna positiva tankar och framåtblickande perspektiv.

Läs mer om den nya rättspsykiatriska enheten på Locums hemsida.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821