april 04, 2024
Sjukvård. Stetoskop.
Arbetsliv

Kostnaden för hyrpersonal stabiliseras

Kostnaden för hyrpersonal i landstinget har under ett par år gått uppåt, men den utvecklingen verkar ha hejdats. Förra året sjönk landstingets kostnader för hyrläkare.

Frågan om hyrpersonal har uppmärksammats i media på sistone. I fredags intervjuade SVT:s ABC mig om detta, och jag kunde då berätta att den ökning av hyrpersonalen som vi sett under senare år glädjande nog tycks ha mattats av. (Inslaget sändes under söndagen)

Om man räknar från 2010 har de totala kostnaderna för hyrpersonal (huvudsakligen läkare och sjuksköterskor) gått upp. Men jämför man åren 2012–2013 syns ett trendbrott – då ökade totalkostnaden bara med 1,4 procent. Och kostnaden för hyrläkare minskade faktiskt, från 136 till 134 miljoner kronor. Det kan också vara värt att nämna att kostnaden för hyrpersonal motsvarar cirka 1 procent av hela landstingets personalkostnad.

Rekryteringsläget i Stockholm är tufft, särskilt på sjuksköterskesidan. Från landstingets sida gör vi en rad åtgärder för att förbättra situationen. Under 2014 och 2015 genomförs en stor lönesatsning som syftar till att höja lönerna för vissa specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Vi ger också möjlighet för sjuksköterskor att gå specialiseringsutbildning med studielön. Vi satsar 150 miljoner kronor under tre år på förbättrad arbetsmiljö. Dessutom bygger regeringen ut sjuksköterskeutbildningen kraftigt, vilket jag bloggat om tidigare (se länkar till vänster).

Därtill genomförs en rad åtgärder på de olika sjukhusen. Karolinska universitetssjukhuset har t.ex. startat en traineeutbildning för sjuksköterskor, vilket fallit mycket väl ut. En ny ”ST-tjänstgöring” för neonatalsjuksköterskor startade vid årsskiftet. Samtidigt arbetar alla sjukhus med att se över hur de är bemannade, för att säkerställa att alla medarbetare får arbeta på toppen av sin kompetens och att vårdpersonal får ägna sig åt just vård i stället för administration.

Jag tror att bemanningsföretag även i framtiden kommer fylla en viktig fuktion i att hjälpa sjukhusen att klara arbetstoppar och liknande. Men i första hand ska man förstås bemanna med fast anställda medarbetare. Därför ser jag det som ett gott tecken att kostnaderna för inhyrd personal nu tycks stabiliseras i landstinget.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821