september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Krislägesavtal i intensivvården

Igår beskrev jag hur krislägesavtalet är tänkt att fungera och när det kan användas. Det är en väldigt bra för arbetsgivarna att denna möjlighet att det finns, men det är också riskabelt eftersom det innebär att medarbetarna kan komma att få arbeta väldigt mycket och med kort framförhållning. Nu har vi nått en punkt när vi behöver begära hos SKR att krislägesavtalet får aktiveras för vissa grupper.

Fortfarande pågår arbetet med att förstärka bemanningen och säkerställa att fler är med och delar på bördan. Det sker bland annat genom att personal som vanligtvis arbetet med elektiv (planerad) vård arbetar med covid-19-patienter, genom att öka arbetstid för deltidsanställda, genom nyrekrytering – bland annat bland de 6 500 frivilliga med sjukvårdsutbildning som anmält sig, med mera. En lång rad andra åtgärder inom ramen för ordinarie kollektivavtal har också gjorts. Samtidigt har man arbetat snabbt på att förbereda att vi ska kunna aktivera krislägesavtalet vid behov; det kräver att man får till stånd ett lokalt kollektivavtal utifrån det centrala nationella avtal som blev klart för en vecka sedan. I dag ser vi att vi behöver begära hos Sveriges kommuner och regioner att få aktivera krislägesavtalet för vissa grupper.

Alldeles nyss beslutade Regionstyrelsen begära att styrelserna i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona-Kommunala företagens arbetsgivarorganisation fattar beslut om aktivering av krislägesavtalet med anledning av det föreligger ett krisläge vad gäller personalförsörjningen i Region Stockholms IVA verksamheter till följd av covid-19. Aktiveringen omfattar de medarbetare som blir anvisade att arbeta enligt krislägesavtalets villkor inom regionens IVA verksamheter.

Det är bra att möjligheten finns, men det innebär också risker. Arbetsgivaren lokalt får, när avtalet träder i kraft, fördela arbetet dag som natt, vardag som helgdag i genomsnitt 48 timmar i veckan beräknat på en fyraveckorsperiod, med möjlighet till beordrad nödfallsövertid utöver detta. Och besked om arbetstider kan ges med mycket kort varsel. Om det krävs för att situationen ska fungera kan arbetsgivaren anvisa medarbetare att utföra arbete som de inte utför vanligtvis. Som kompensation för dessa tuffa arbetsförhållanden får personalen en rejäl ersättning, 120% i lönepåslag per arbetad timme. Det är självklart bra att vi kan ta detta steg, även om jag oroar mig för vad det kommer att innebära för medarbetarna. Ekonomiskt lägger vi inga begränsningar nu, vi har sedan coronakrisens början sagt att inga ekonomiska begränsningar ska hindra åtgärder som den medicinska och professionella ledningen anser nödvändiga.

Coronakrisen är inte en kortvarig kris. Uthållighet kommer bli vår viktigaste styrka. Både som vårdgivare och arbetsgivare kommer Region Stockholm och alla våra sjukhus att arbeta intensivt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna, för att arbetet ska bli hållbart. Vi får bereda oss på en väldigt tuff vår för många.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1725