juli 07, 2024

Landstinget stödjer kultur som främjar hälsa för barn och unga, s k hälsopedagogiskt stöd. Kulturnämnden beslutade igår att fördela 7 miljoner kronor till denna viktiga verksamhet. Därmed kan barn och unga få uppleva kultur som ett pedagogiskt grepp kring viktiga hälsofrågor.

Bland annat ska Unga Klaras Vänner arbeta med dans för bättre psykisk hälsa för tjejer i puberteten, och Studiefrämjandet/Circonova tar upp frågor och känslor kring sexuella övergrepp och trakasserier.

Jag menar att kultur har en både förebyggande och läkande kraft. Och idag finns det också stöd i förskning för detta. Jag vill att barn och unga ska ha god hälsa och självkänsla. Och genom att ge dem möjlighet att ta del av och själva vara delaktiga i t ex dans vill jag bidra till detta.

Därför stödjer kulturnämnden Unga Klaras Vänner med sitt projekt ”Tjejers pubertet”, som utgår från hur unga tjejer kan dansa sig till bättre hälsa. Unga Klaras Vänner kommer också att arbeta med hur barn identifierar sig med olika figurer de möter i böcker, filmer serier och annan kultur – för att vidga och stärka barnens självbild.

Vi stödjer också Circonovas föreställning ”Utanpå Inuti” som ingår i programmet ”Att bryta tystnaden”, om sexuella övergrepp och trakasserier. Genom teatern arbetar man med känslor kring att vara utsatt för sexuella övergrepp, bära på hemligheter eller känna skuld, och barnen får också kunskap i var de kan få hjälp och stöd. Det känns som ett riktigt viktigt uppdrag som Circonova tar på sig genom detta.

Totalt fördelade kulturnämnden fördela sex miljoner i hälsopedagogiskt stöd i veckans beslut. Unga Klaras Vänner och Studiefrämjandet/Circonova stöds med 2,9 miljoner kronor vardera. Zirkus Loko-Motiv och Utmana stöds med 600 000 kronor vardera. Jag besökte Loko-Motiv för nåt år sedan och fick en fantastisk upplevelse tillsammans med en språkklass med bland andra nyanlända flyktingbarn.

Länk till kulturnämndens ärende.

(bilden är lånad från Zirukus Loko-Motivs hemsida.)

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821