september 09, 2023
Svårt sjuka barn som ska vårdas på Nya Karolinska sjukhuset behöver få alla sina behov tillgodosedda, inte bara de medicinska. Lek, kultur, lärande och läsning är också viktiga inslag i barnens tillvaro, även när de är sjuka.

Barnen som ska vårdas på NKS kommer att vara så sjuka att de behöver den allra mest högspecialiserade vården. Även de barnen behöver få leka och läsa. På Astrid Lindgrdns Barnsjukhus, ALB, finns stor erfarenhet och kunskap om att arbeta med barn och att skapa aktiviteter för patienterna. Medarbetarnas kunskap tillvaratas när formerna för innehållet i det nys Pedagogiska Resurscentrumet till nya sjukhuset skapas. Patienternas behov sätts främst när verksamheten utvecklas.

Det kommer att skapas en avdelning för ungdomar där de kan umgås och spela biljard, pingis, digitala spel, sällskapsspel osv. Där ska också finns möjlighet till eget skapande i en verkstad och möjlighet att hänga och läsa böcker eller leka i en trevlig miljö utanför det egna vårdrummet. Jag ser framför mig en plats där man bejakar hela människan och man slipper reduceras till bara en patient. Självklart ska det också finns klassrum för skolundervisning samt musikrum.

I det nya sjukhuset finns också plats för de mindre barnens lekterapi med lekrum, verkstad och en egen lekplats på innergården.

SvD skriver idag en artikel om biblioteket på ALB som inte i sin helhet flyttas till NKS. Men inte heller barnsjukvården flyttas i din helhet till NKS. Delar av verksamheten blir kvar utanför det nya sjukhuset och där barnen finns ska litteraturen och kulturen finnas. Vid NKS kommer det dock att finnas ett brett urval av barn- och ungdomslitteratur integrerade i lekrummen. Och barnen kommer dessutom att ha möjlighet till läsupplevelser och annat via läsplattor som gör att de som vill kan gå ett bra utbud även i det egna vårdrummet.

Det kommer inte att finnas ett separat, traditionellt bibliotek. Berättelser och böcker blir en bärande del av den lek, lär- och kulturverksamhet som erbjuds på NKS. Jag är övertygad om att detta är en bra modell att möta barnens behov på och skapa en lustfylld och berikande verksamhet som bidrar till välbefinnande även för mycket svårt sjuka barn.

Läs mer om kultur i vården:
Konsten får stort utrymme på NKS, inte minst för barn. Läs gärna en artikel om arbetet med konstnärlig gestaltning på sjukhuset.

Landstinget erbjuder ett utbud av kulturprogram i vården. Här kan du se katalogen fred kulturprogram för barn

Film har också sin plats i vården dör patienter kan vara publik men också filmskapare.

Här finns information om aktiviteter på Astrid Lindgrens barnsjukhus idag.

Mycket kunskap om kulturens betydelse för hälsan finns på Den kulturella hjärnan.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823