mars 03, 2024
Landstinget stödjer webbsida om kulturens betydelse för välbefinnandet

Kultur är bra för hälsan. Många av oss känner det tydligt. Men det finns också vetenskapliga belägg för sambandet mellan kultur och hälsa. Att tillvarata denna kunskap är viktigt, anser jag. På mitt initiativ har landstingets kulturnämnd därför beslutat att bidra till den nya webbsidan – Den kulturella hjärnan

En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter i landstinget är att skapa möjligheter även för den som inte själv kan ta sig till kulturlivet får tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Det är ett sätt att berika det sociala livet i vård och omsorg och ett sätt att låta även den som är sjuk vara en hel människa med vanliga, mänskliga behov av kultur.

Idag vet vi också att kulturupplevelser kan ha läkande effekter. Kultur som medicin, kan det vara möjligt? Ja, aktuell forskning visar på ett tydligt och positivt samband.

Och det handlar inte bara om att fina upplevelser får oss att känna oss väl till mods. Exempelvis kan musik ha direkt påverkan på våra hjärnor och bidra till att nya synapser skapas. En intressant studie visar att människor med parkinsons sjukdom kan få en betydligt bättre situation om de dansar tango – och mer lustfylld medicinsk behandling är väl svårt att tänka sig. Biverkningarna lär vara få. Musik och talböcker kan hjälpa strokedrabbade personer att nå bra resultat genom rehabiliteringen.

Det är Gunnar Bjursell vid Karolinska institutet som har väckt mitt intresse för kulturens positiva effekter på den fysiska hälsan. Och det är han som är initiativtagare till www.kulturellahjarnan.se där du kan hitta mer information om detta intressanta ämne.

DN skriver i dag om vår satsning på kultur och hälsa. Tyvärr gör man också en missvisande beskrivning av vården; vi har inga ständiga nedskärningar. Tvärtom har vården större resurser, bättre mediciner och tekniska hjälpmedel, och hjälper fler människor än någonsin. Med kultur som stärker hälsan och stimulerar hjärnan kan vården bli ännu bättre.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823