oktober 10, 2023
Jag debatterar om kulturpolitiken.

Nyss avslutades årets kulturdebatt under budgetfullmäktige. Jag tog upp några av de centrala frågor som vi lyfter i budgeten för nästa år och sa ungefär såhär:

Ordförande, fullmäktige

I kulturpolitiken har vi höga ambitioner. Viktiga kulturverksamheter ska ha goda villkor som inte bara gör det möjligt att förvalta en verksamhet och ett arv utan också att skapa nytt för framtiden.

Stockholms Konserthus är den överlägset största och främsta verksamhet vi stödjer. Och vi kan alla känna oss stolta över den kultur som skapas där och den enastående utveckling som vi fått se över tiden. Det är naturligtvis verksamhetens skickliga ledning och alla medarbetare som bär upp framgångarna. Men den gynnsamma myllan som konserthuset frodas i måste också tillskrivas de långsiktiga spelregler och kraftiga ekonomiska tillskott som våra fleråriga avtal möjliggjort. Inte många, om ens några, andra kulturinstitutioner i vårt land har fått så goda ekonomiska tillskott under så många år som vårt Konserthus fått när Folkpartiet leder kulturpolitiken i landstinget. 

Konserthuset ska fortsätta att utvecklas och lokalerna behöver varsamt moderniseras för att bli både mer tillgängliga och få en ännu bättre akustik. Första steget är redan taget och Konserthuset ska återkomma med förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan genomföras så att huset blir möjligt för fler att besöka samtidigt som den kulturhistoriskt känsliga miljön värnas.

Ett annat område där epokgörande satsningar görs är förstås den största konstinvestering någonsin i vårt land kopplat till ett och samma projekt. Nya Karolinska. De investeringar som nu görs syftar till att skapa en läkande vårdmiljö för patienterna, en trivsam och god arbetsmiljö för medarbetarna och en inspirerande miljö för alla som i det nya sjukhuset ska bidra till hälso- och sjukvårdens nya landvinningar. Med vår tids konstsatsning sluts cirkeln. 1930-talets stora konstprojekt hette också Karolinska sjukhuset i Solna och det var i samband med detta som den så kallade 1%-regeln etablerades av statens då nybildade Statens konstråd.

Konst och kultur i vården är ett centralt område för kulturnämnden. Och om man som jag ägnar några besök i vården åt att delta i kulturverksamheten finner man snart hur uppskattat det är av många att få bli delaktiga på det sätt som kulturen möjliggör. Men vi behöver se över hur vi kan utveckla och kvalitetssäkra Kultur i vården. Från Alliansens sida ser vi också behovet av att koppla kultur i vården till aktuell forskning. Och vi behöver själva vara delaktiga i att kunskapen ökar. Därför ska Kulturnämnden eftersträva samarbete med andra intresserade aktörer och verka för att mer forskning kring sambandet mellan kultur och hälsa kan komma till stånd.

I vår budget lyfter vi också fram kulturens roll för det växande Stockholm. Ett starkt kulturliv är ett omistligt inslag i ett attraktivt, urbant samhälle där kreativitet och entreprenörskap går hand i hand.

Vi upplever just nu internationell Filmboom för svensk filmskapare. I vår kulturpolitik har vi har valt att lyfta fram filmen därför att den har stor potential som en kreativ näring som har förutsättningar att bidra till en positiv tillväxt i Stockholmsregionen. Och samtidigt ger luft under vingarna för det konstnärliga, filmiska skapandet. Film Stockholm bedriver i dag en mycket framgångsrik verksamhet där unga människor får chansen att utveckla sitt filmskapande och möta framgångsrika filmare. Om jag säger Lisa Aschan  kanske ni tänker Apflickorna och fina priser. Fortsätt tänka så, men tänk också Filmbasen för där las en grund. Om jag säger Axel Petersén tänker ni kanske långfilmsdebut med Avalon där Johannes Brost återkom till vita duken med dunder och brak. Fortsätt gärna tänka så, men tänk också på många, långa timmar med Filmbasen.

Det finns många guldkorn bland de unga talangerna som samlas vid Filmbasen. Och uppenbarligen når några framgång. Men många kommer inte loss. Det saknas ett nästa steg i talangutvecklingen, en möjlighet att höja den konstnärliga nivån och att få en förankring i filmbranschen. Detta kommer vi under 2013 att försöka bidra till, tillsammans med andra goda krafter som kommunerna i länet, kringliggande landsting och Filmregionen Stockholm- Mälardalen.

Vi har många viktiga uppgifter att ta oss an i kulturpolitiken. Med den budget som vi i dag ska anta ger vi oss goda möjligheter att skapa fortsätta bidra till ett starkt och vitalt kulturliv i vår region.

Bifall landstingsstyrelsens förslag. 

 

 

 

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823