september 09, 2021
Kultur

Kulturnämndens budget klar

Landstingets kulturbudget växer 2013 med nära 12 miljoner till 400 miljoner. Pengarna till Kultur i vården utökas med över 8 procent eller 1,1 miljoner.

Kulturen är viktig för Stockholmsregionen och jag är glad att vi för sjunde året i rad kan öka kulturbudgeten. Det betyder mycket för kulturlivet Vår största post är stödet till Konserthuset men vi fortsätter också att stödja det fria kulturlivet, föreningar och folkbildning. Vi hanterar också Sveriges största konstsatsning på 118 miljoner på Karolinska Universitetssjukhuset de närmaste åren – där själva konstinvesteringen ligger utanför kulturbudgeten. 

Inför 2013 gör vi en satsning på Kultur i vården. Det är en viktig verksamhet som bidrar till att patienterna får en positiv upplevelse i vården. Nästa år gör vi en rejäl ökning av vårt stöd för Kultur i vården samtidigt som vi utvärderar verksamheten för att se hur den fungerar och hur den kan utvecklas på bästa sätt.

SR/kulturnytt har uppmärksammat detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1725