april 04, 2024

Sveriges Radios Kulturnytt har gjort flera intressanta reportage om kultursamverkan. Den statliga modell för regional kultursamverkan som införts på många håll i landet har inte varit aktuell för oss i Stockholm. Men det betyder inte att vi inte samarbetar här hos oss. Tvärt om! Just nu pågår flera intressanta utvecklingar parallellt i Stockholms län. T ex har Botkyrka kommun varit projektägare för ett gemensamt arbete för att utveckla formerna för arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar. Stockholms stad har tagit initiativ till Fonden för innovativ kultur, som några kommuner och landstinget vill medverka i. Från landstingets sida har jag tagit initiativ till möte mellan länets kulturpolitiker i både landstinget och kommunerna. Vi har också initierat en översyn av hur väl våra länsuppdrag (t ex länsmuseet, länsmusiken mfl) fungerar i förhållande till kommunernas önskemål.

En hel del på gång alltså. Samverkansmodellen kan säkert ha sina förtjänster på många håll i landet. Hos oss upplever jag det inte som fruktbart att börja diskutera den administrativa strukturen för samarbetet. Snarare vill jag i dagsläget ha fördjupat samarbete kring konkreta kulturpolitiska frågor. Nu följer jag med intresse utvecklingen i landet och ser både för och nackdelar med samverkansmodellen. En tydlig styrka är förstås att många kommuner och landsting/regioner samlar sig och kan bli en kraftfullare aktör i kulturpolitiken. En mycket tydlig nackdel är att modellen inte innebär några nya pengar till kulturen. Det verkar också finnas en stark oro hos en del institutioner i landet att nysatsningar inom kulturen kommer att leda till att resurserna omfördelas, snarare än att kommuner, landsting eller stat nysatsar.

I Stockholms läns landsting har vi kraftigt ökat kulturbudgeten under de år som FP haft makten. Sedan 2006 har ökningen varit 21%. Stockholms stad har också satsat stort på kulturpolitiken under senare år. Men runt om i länet ser vi exempel på kommuner som inte alls prioriterat kulturens villkor i budgetsammanhang. Det vore ett önskvärt steg mot mer och fördjupat samarbete om alla kommuner själva såg kulturens värde och behov av ekonomiska tillskott.

Lyssna gärna på radioinslagen här, här, här. Läs också kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts blogg.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823