april 04, 2024

Idag skriver Dagens samhälle (hittar ej på nätet) om den svenska kulturpolitiken och den nya modellen för kultursamverkan. ”Snart börjar fajten om kulturmiljonerna” är den ödesmättade rubriken. Det syftar på att de regionen som ingår i samverkansmodellen från 2013 kommer att få börja ”slåss” om de statliga kulturpengarna.

Dagens samhälle om kultursamverkan
Dagens samhälle om kultursamverkan

Stockholms län står utanför modellen, vilket jag intervjuas helt kort om i artikeln. Jag menar att samverkan i regionen måste bygga på en gemensam vilja att samordna kulturpolitiken mellan alla kommuner och landstinget. Någon sådan ambition för den heltäckande kulturpolitiken upplever jag inte i dagsläget från länets kommuner. Däremot finns en stort intresse för samverkan kring konkreta frågor, som till exempel film och krativa näringar. Även dans och teater för barn och unga finns ett stort intresse för och ett etablerat samarbete.

Om ett par veckor är det dags för Landstingsfullmäktige och då kommer en interpellation, det vill säga en skriftlig fråga, från Håkan Jörnehed (V) om just samverkansmodellen att behandlas. Det ska bli intressant att höra hur andra partier ser på frågan. Själv är jag öppen för att vi när tiden är mogen kan samverka och utveckla en genomarbetad plan för det. Men det kräver förstås att kommunerna ger uttryck för att detta är önskvärt och är beredda att avsätta tid och resurser för ett sådant arbete. Där är vi inte ännu.

Här kan ni läsa Håkan Jörnehed interpellationen och mitt svar, som alltså debatteras i Landstingsfullmäktige framöver.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821