juli 07, 2024
Anna Starbrink talar om en budget för kultur och kreativa näringar
Kultur

Kultursatsning i FP-präglad budget

Nyss har landstinget behandlat kulturbudgeten, som innebär ännu en satsning på länets kulturliv. Kultur i vården och ett gott klimat för kulturella och kreativa näringar är några av inslagen i budgeten för 2014.

Kulturpolitiken för ett fritt och starkt kulturliv är högt prioriterat av mig och Folkpartiet. Jag inledde debatten och sa ungefär följande:

”Omväxling för det svältande ögat är lika viktigt som mat för den svältande magen.” Orden är Florence Nigthingales. Hon förstod sambandet mellan konsten och hälsan i livet. Denna tanke på att konst och kultur i vidare mening är omistliga delar av våra liv delar jag.

Sjukvården och äldreomsorgen är rum för människor i viktiga skeenden i livet. Yta och trivialiteter är kanske inte det viktigaste, men fördjupning och värdighet. Att skapa förutsättningar för ett värdigt liv hela livet är en viktig – men inte alltid uppmärksammad – uppgift för vården och för många skapande människor.

Därför är jag både glad och stolt över att vi i Stockholms läns landsting gör den största konstsatsning någonsin kopplad till ett och samma projekt. Det är förstås Nya Karolinska i Solna jag talar om. Och detta kommer att följas av storartade konstinvesteringar i takt med att i stort sett alla våra sjukhus byggs om och byggs ut. Förutom att det är nödvändigt att skapa bra vårdmiljöer och en stimulerande arbetsmiljö så innebär dessa satsningar fantastiska möjligheter för vår samtids konstnärer att skapa angelägna verk som når en publik.

Konst är ju inte bara bildkonst. Det måste finnas en bredd i det utbud som erbjuds i kultur i vården. Kultur i vården kan vara viktig som underhållning och avkoppling. Det är och förblir viktigt. Men idag har forskningen inom området kommit så långt att vi på allvar också måste ta till oss kulturens betydelse som en faktor i läkandeprocessen. Mycket internationella kunskap finns att hämta och vi behöver utveckla fältet mer här hemma.

Därför utvecklar vi nu samarbetet med olika forskare inom området. Vi ska veta att det vi gör är rätt. Den satsning på att utveckla nya kulturprogram för seniorer börjar bära frukt och ska fortsätta att förstärkas under kommande år.

För åttonde året i rad lägger Folkpartiet och Alliansen fram en budget med tydliga satsningar på kulturen. Vi kan stolt bocka av en rad viktiga förbättringar som satsningen på vårt Konserthus utveckling som den modern arena för musik på internationell nivå det är, Eller vår satsning på att unga talanger får möjlighet att etablera sig som filmskapare. Jag kan också nämna den hälsopedagogiska verksamheten där bland annat Unga Klara bidrar till att unga människor får möta angelägen teater. Detta, tillsammans med våra insatser för att låta länets unga få ta del av scenkonst, är centrala delar av vår kulturpolitik.

Jag kan konstatera att vi i kulturnämnden har ett konstruktivt samarbete mellan partierna där vi kan ge och ta. Även om vi inte ska rädas debatter och tydliga alternativ så finns det mycket gott i ett fungerande samarbete. Vi har haft en turbulent tid kring Blåsarsymfonikerna och deras dåliga ekonomi. Genom att vi – trots lite olika uppfattningar – kunde samarbete kring en tuff med nödvändigt hållning kan vi idag se hur verksamheten kommer på fötter och det länsmusikuppdrag som vi alla värnar nu går mot en blomstringstid.

Den kulturbudget som beslutas idag ger stabila förutsättningar för fortsatt utveckling inom exempelvis kultur i vården, som innebär att vi tar flera steg framåt för att öka samverkan i regionen kring kulturella och kreativa näringar och som ger länets kulturskapare och publik goda möjligheter att mötas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821