november 11, 2022
Kultur

Kultursatsning på Konserthuset

Alliansen gör en satsning på kulturen. Folkpartiet  har förstås varit pådrivande för att ge landstingsbudgeten 2012 en tydlig kulturprofil. För oss är det en viktig liberal uppgift att säkerställa ett fritt och starkt kulturliv och ett kulturutbud av hög kvalitet. Vi har har nått en bra bit på vägen.

Stockholmarna kan vara stolta över sitt konserthus som är i en fantastisk konstnärlig och publikmässig utveckling. Vi vill se mer av detta och förstärker därför budgetnivån med 20 miljoner från 2010 till 2014. Det ger 54 fler miljoner att skapa musikupplevelser för under perioden. Det är den största satsning som gjorts på konserthuset, och jag tror inte det finns någon annan kulturinstitution som kan mäta sig med denna ekonomiska utveckling. 2006–2014, då Folkpartiet ansvarat för kulturen i landstinget, kommer det årliga anslaget därmed att ha höjts med 40 procent.

Konserthuset är en pärla i Stockholmsregionens kulturutbud. I Konserthuset blandas numera världsartister som Cecilia Bartoli (som besöker Konserthuset på tisdag) med ett fint utbud för barn och unga och inte minst fantastiska musikupplevelser med Kungliga Filharmonikerna och mycket annat. Med den utökade budgeten finns goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av konserthuset på hög internationell nivå. Det är bra för alla oss stockholmare som får tillgång till så mycket bra musik, det är bra för regionens utveckling och bidrar till att göra Stockholms län än mer attraktivt och jag är också övertygad om att det är viktigt för musiklivet i stort att vårt konserthus står starkt.

Missa inte utställningen på Sergelgatan om Klara – bland annat med fina bilder av Konserthuset.
Anna intervjuas av ABC

Kulturnämnden får totalt cirka 12 miljoner kronor mer under 2012, varar 7 mkr går till Konserthuset. Övriga medel använder vi för att utveckla kulturverksamheterna där barn och unga ska stå i centrum.

SVTs ABCs inslag ser du här (tyvärr blev det inte helt rätt i ABCs redovisning av siffrorna. Såhär ser förändringarna ut:

FAKTA: KONSERTHUSETS ANSLAG
Stockholms läns landsting är huvudfinansiär för Stockholms Konserthus.
Anslaget uppgick 2010 till 108 miljoner kronor. Det ökas enligt följande:
2011          + 5 mkr        113 mkr
2012          + 7 mkr        120 mkr
2013          + 5 mkr        125 mkr
2014          + 3 mkr        128 mkr
Totalt       + 54 mkr
Nivåskillnad 2010–2014:      20 mkr
År 2006 uppgick Konserthusets årliga anslag till 91 miljoner kronor.
2007-2010 utvecklades landstingets stöd enligt följande:
2007        + 5         96 mkr
2008        + 5        101 mkr
2009        + 4        105 mkr
2010        + 3        108 mkr

Andra som bloggar om detta: Rasmus Jonlund

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823