juli 07, 2024
Artikel i tidningen Nu

I veckan nummer av Nu argumenterar jag mot Nyamko Sabunis förslag om gynkontroller av flickor. Det borde vara en ryggmärgsreflex för varje liberal jämställdhetspolitiker att slåss för kvinnors absoluta rätt att besluta över sin egen kropp. Även Peter Kjällkvist och Martin Ängeby skriver i samma ämne. Tyvärr finns inte artiklarna på nätet, men min artikel kan du läsa här:

Kvinnans rätt till sin kropp

Folkpartiet måste stå upp för kvinnors rätt till kroppslig integritet. Att vår jämställdhetsminister inte inser detta är förbluffande. Vi måste försvara varje kvinnas – och mans – rätt att besluta över sin egen kropp.

Nyamko Sabuni upprepade nyligen i TV4 sitt krav på obligatoriska gynundersökningar för att upptäcka fall av könsstypning hos skolflickor. Dessbättre modifierade hon sitt förslag redan dagen efter för att istället kräva möjlighet till hälsokontroller på t ex ungdomsmottagningar. Därmed sparkar hon in en öppen dörr, då det är precis vad ungdomsmottagningarna gör idag. Tyvärr gick hennes reträtt de flesta förbi, då det publicerades i ett betydligt mindre forum. Stor skada är redan skedd, och jag är rädd att den inte heller är ärligt menad.

Sabunis engagemang för flickor som utsätts för könsstympning är beundransvärt. Att hitta metoder för att förebygga könsstympning är en angelägen uppgift. Men omdömet sviktar hos den som menar att vi bör införa nya tvångsåtgärder i svensk hälso- och sjukvård. Idag är det strikt reglerat när tvång för användas och det handlar om speciella situationer som allvarlig psykisk störning och inom rättspsykiatrin. Samhället kan också tvinga fram vård och behandling av barn mot föräldrarnas vilja genom socialtjänstens tvångsmedel.

Sabuni påstår i TV4-utspelet att pojkar genomgår obligatoriska undersökningar av könsorganen genom elevhälsovården. Då vore i det närmaste en jämställdhetsgärning att även undersöka flickorna. Men hon har fel.

Om vår biträdande utbildningsminister satta sig in i skollagen skulle hon se att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och erbjuda, inte tvinga fram, hälsokontroller. Vad som ingår i elevhälsovården styrs av vad som är medicinskt motiverat och det är knappast en fråga för politiker att bedöma.

Det är en främmande tanke att införa tvingande statlig kontroll av flickors underliv för att utröna om någon är offer för ett fruktansvärt övergrepp. I mina ögon begår samhället då ännu ett övergrepp på flickan. Det utsätter dessutom alla andra flickor för en integritetskränkning. Det måste finnas bättre sätt att med dialog och förtroende arbeta för att hjälpa och stödja de flickor som riskerar att utsättas för könsstympning. Och naturligtvis erbjuda medicinsk och annan hjälp till de som drabbats.

Vårt parti måste stå upp för alla kvinnors rätt till sin egen kropp. Och slår fast att staten inte ska kontrollera oss på det mest intima sätt. Detta måste vara ett grundläggande inslag i vår liberala jämställdhetspolitik.

Anna Starbrink, landstingsråd Stockholm

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821