augusti 08, 2022

Det är ett ansträngt läge i akutsjukvården. Sjukvårdens medarbetare gör fantastiska och viktiga insatser för att alla patienter ska få den vård de behöver. Den tuffa situationen förstärktes ytterligare under jul- och nyårshelgen, som alltid är en ansträngd period för vården. Medarbetarna behöver få sin välförtjänta ledighet, samtidigt som vården ska bemannas.

Planeringen inför helgerna görs under lång tid och bygger på erfarenheter från tidigare år. Inför den här jul- och nyårshelgen såg man till exempel för att jourläkarbilarna var igång dygnet runt och att sjukhusen hade fler öppna dagtidsplatser för akut sjuka. Under trettonhelgen brukar trycket i vården vara som högst, så även i år.

Läget i vården blev dessutom extra ansträngt på grund av stora och oförutsedda it- problem på Huddinge sjukhus som i sin tur ledde till att andra sjukhus, bl.a. SÖS, fick ta ett ännu större ansvar för regionens patienter. Situationen har nu förbättrats på Huddinge som åter igen tar emot patienter som vanligt. Enligt våra chefsläkare är läget i vården stabilt men ansträngt. Det pågår åtgärder för att säkra it-system och krisberedskapen bedöms vara god. Nu är också jul- och nyårsledigheterna över och vårdens kapacitets förbättras igen.

Vården är mitt i en omställning. En del i denna omställning innebär att akutsjukhusen, och framför allt Karolinska Universitetssjukhuset, får ett mer specialiserat vårduppdrag samtidigt som vården utanför akutsjukhusen – närakuter, primärvård och öppen specialistvård, byggs ut. Ett resultat av detta är att den tionde närakuten, Närakut Hötorget, öppnar under början av 2020.

Vår ambition är att rätt vård ska ges på rätt vårdnivå. Det gäller all form av vård, både den akuta vården och den planerade vården. Många patienter kan få snabbare och mer hjälp genom till exempel sjukvårdsrådgivning på telefon, på närakuten eller i den öppna specialistvården utanför sjukhus. Det innebär i sin tur att akutsjukhusen och deras medarbetare kan fokusera på de patienter som verkligen behöver det moderna akutsjukhusets stora resurser, kompetens och kapacitet.

Utöver den här omställningen går hela Sverige, inklusive Region Stockholm, in ett tufft ekonomiskt läge. Samtidigt som befolkningen ökar och blir äldre, saktar ekonomin in vilket påverkar sysselsättning och skattekraft. Politiken måste då göra tuffa och tydliga prioriteringar. Vi har också en kommunal kostnadsutjämning som slår hårt mot Region Stockholm där vi kommer behöva betala 3,2 miljarder kronor om året inom några år, utöver den miljard vi redan betalar. Det känns samtidigt viktigt att framhålla att vi inte har dragit ner på budgeten utan har tillskjutit stora belopp till hälso- och sjukvården varje år de senaste åren. Även i det ansträngda ekonomiska läget 2020 ökar hälso- och sjukvårdsnämndens budget med 1,6 miljarder. Men kostnadsnivån i akutsjukvården är större än så, och därför är det nödvändigt att minska kostnaderna. Sjukhusen gör en rad åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Det är viktigt för att inte bygga upp stora underskott som skulle försätta sjukhusen i en än svårare situation.

Omställningen, som innebär att vård och patienter i allt högre grad får vård utanför akutsjukhusen i öppen specialistvård, eller kanske vård i det egna hemmet, måste dock också innebära en förflyttning av pengarna. Det bygger också på att personalen följer med när vårdtillfällen och resurser flyttar. Antalet besök och vårdtillfällen bedöms minska vid samtliga akutsjukhus då fler åtgärder kan göras vid samma besökstillfälle och när vård som inte behöver sjukhusens resurser flyttar till öppenvården närmare invånarna. Att vård flyttar innebär inte att den försvinner.

Patienternas behov av vård och patientsäkerheten kommer alltid prioriteras först. I regionen har vi fattar beslut om en sjukvårdsstruktur som bäst utnyttjar våra gemensamma resurser, men också överlåtit till beslutsfattare och ledning på respektive sjukhus att utforma den lokala organisationen och styrningen. Det är viktigt att vi nu tillsammans i regionen arbetar för att utveckla vården och säkerställer att invånarna får tillgång till den vård de behöver.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1810