december 12, 2021
Sjukvård & hälsa

Läget på Södersjukhuset

I helgen var läget mycket ansträngt på SÖS akutmottagning och sjukhuset var tvunget att gå upp i stabsläge. Stabsläget innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
Sjukhusledningen pekar på flera olika faktorer som orsaker till det ansträngda läget – bland annat infektionsläge och svårigheter att få patienter som skulle vidare till geriatrik (äldresjukvård) att få plats där. Detta i sin tur har inneburit brist på vårdplatser. Sedan igår är sjukhuset åter i normalläge.

Nu är det mycket viktigt att reda ut hur det kunde bli som det blev på Södersjukhuset. Det fanns nämligen gott om lediga platser i geriatriken på bland annat Huddinge sjukhus och på Sabbatsbergsgeriatriken vilket gör det svårt att förstå varför Södersjukhuset inte nyttjade den möjligheten.

Södersjukhuset bedriver en på många sätt utmärkt vård och nya, fina lokaler med vårdavdelningar har nyligen tagits i bruk. Under våren flyttar också akutmottagningen ifrån sina gamla, slitna lokaler till nya, toppmoderna som ger bättre förutsättningar för akuten att bedriva god vård. Sjukhuset arbetar också för att öppna fler vårdplatser.

Det vi på regionnivå gör åt situationen i vården fortsätter enligt tidigare. Resurserna till vården krymper inte utan ökar, även i år med det ansträngda budgetläget till följd av en sviktande konjunktur och kraftigt höjd utjämningsskatt. Även sjukhusen får mer pengar.

På kort sikt gör vi bland annat följande:

🔵 Sjukhusen öppnar fler vårdplatser.

🔵 Vi öppnar fler vårdplatser i geriatrik (specialiserad äldresjukvård) i Vårberg och Sollentuna (där även palliativa platser och specialiserad rehabilitering startar med nya platser). Viktigt för sköra och multisjuka äldre med stora vårdbehov.

🔵 Fler platser i avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Viktigt för ibland några av de svårast sjuka med störst vårdbehov.

🔵 Nya arbetssätt med mer dagvård som minskar behovet av nattarbete samtidigt som partierna få sova hemma (för dem som mår väl av det).

🔵 Helt ny akutmottagning SÖS öppnar i maj (S:t Görans ny sedan 2016 och Danderyds sedan i höstas).

🔵 Tre nya närakuter i januari och februari: Norrtälje, Sollentuna (flyttad från Löwenströmska – nu med större kapacitet) och Hötorget.

🔵 Granskning av patientsäkerheten.

På längre sikt (nu till 2025) bland annat:

🔵 Omställning av vården till allt mer öppenvård.

🔵 Primärvårdsreform med fast husläkare mm.

🔵 Digitalisering med nytt journalsystem och nya invånartjänster.

🔵 Vässade vårdval för att styra mot hälsa och kostnadseffektivitet

🔵 Planerar för ytterligare närakuter.

🔵 Utbildning av fler specialistläkare, ffa inom allmänmedicin, och specialistsjuksköterskor.

🔵 Starkare kvalitetsstyrning och -uppföljning.

🔵 Förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752