april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Läkarbesök åt rätt håll – fler och färre!

Läkarbesöken både ökar och minskar i Stockholm. Och det är faktiskt bra, i båda fallen. Fler patienter får vård utifrån sina behov, fysiska eller psykologiska. Fler patienter får välja vård. Och flest stockholmare får specialistvård utan väntan. 

Antalet läkarbesök minskar något i primärvården, på husläkarmottagningar och vårdcentraler. Samtidigt ökar sjuksköterskebesöken i högre grad, och fortsatt fler stockholmare får träffa psykolog eller kurator. Det är bra, eftersom vi vill att läkarna ska kunna ta emot längre besök för t ex äldre och andra patienter med mer komplexa problem och större behov. Det var vårt mål när vi förändrade husläkarmottagningarnas ersättningssystem, i bred enighet mellan Alliansen, S och MP. Längre besök innebär förstås också färre besök, men distriktssköterskorna kan ta hand om fler lite enklare fall. Samtidigt är det förstås viktigt att patienter som behöver träffa husläkaren får göra det i tid. Det ser olika ut mellan olika mottagningar och är något vi följer noga.

Läkarbesöken minskar också på de stora sjukhusen, med ca 2,6%. Det handlar om när vi som patienter gör ett besök hos en specialistläkare som jobbar på sjukhus, i s k öppenvård (patienter som behöver läggas in på sjukhus, på en vårdplats, syns istället i statistiken för vårdtillfällen). Det är bra att läkarbesök i öppenvård på akutsjukhusen minskar – det är hela tanken med den förändring som vi kallar Framtidens hälso- och sjukvård. Vård på storsjukhus är något som de flesta av oss kan och ska undvika – för vår egen skull, och för att akutsjukhusens resurser ska fokuseras på de patienter med större och mer komplicerade vårdbehov, som verkligen behöver dem. Fler patienter ska istället få vård i öppenvård utanför sjukhusen. Och det är precis vad som händer.

Läkarbesöken ökar totalt sett i specialistvården – med ca 2%. Eftersom de alltså minskar på akutsjukhusen, ökar de ännu kraftigare utanför akutsjukhusen. Och det sker framför allt inom våra olika vårdval, med mångfalden av privata, stora och små, vårdgivare, i allt från hud till rehabilitering. Det senaste som kommer snart är vårdval reumatologi. Det innebär förstås ökade kostnader för denna del av vården – det kostar pengar att ge vård, istället för att låta människor stå i vårdkö.

Vårdvalen ger patienterna vård utanför sjukhusen – och ger dem vård snabbare. Väntetiderna har minskat kraftigt och tack vare vårdvalen har stockholmarna landets absolut kortaste väntetider till specialistvård. 

Vårdvalen ger också dig som patient i Stockholms län makten och möjligheten att själv välja vård. Det är bland de viktigaste besluten i många människors liv.

Allt detta ogillar Socialdemokraterna. I morgontidningen i dag rasar ett socialdemokratiskt landstingsråd mot att läkarbesöken minskar (DN) – och i en annan tidning rasar ett annat socialdemokratiskt landstingsråd mot att läkarbesöken ökar (SvD). De har båda fel.

Läkarbesöken ökar där de ska öka, och minskar där de ska minska, framför allt på de stora sjukhusen.

Det är förstås märkligt om S inte är med på effekterna av det nya ersättningssystemet för husläkarmottagningarna som de själva varit med och beslutat om. Effekter som alltså bör innebära färre men längre läkarbesök, för dem med större behov, samt fler besök hos sjuksköterskor och andra professioner som psykologer.

Att S är emot vårdval är däremot inget nytt. De vill hellre att de som politiker ska ta beslut om din vård och fördela patienter mellan vårdmottagningar – som om vi människor inte hade egen vilja eller förmåga bara för att vi råkar vara patienter. S resonemang haltar dock när de säger att pengar ska gå till vård istället. Förstår de verkligen inte eller spelar de dumma? Vårdvalen innebär mer pengar för mer vård. Vårdgivarna får bara betalt när fler patienter får hjälp. (Och naturligtvis ska vi ständigt se över så ersättningssystemen fungerar bra, och att patienter som behöver får våra på rätt nivå.)

Enda svaret verkar vara att S vill spara pengar på stockholmarnas vård – genom att ransonera den. Det kommer ge långa vårdköer. Och tro inte att det blir billigare eller bättre med mer vård på de stora sjukhusen.

Nej, S har dubbelfel. Vi måste öka vården utanför storsjukhusen. Låta sjukhusen koncentrera sig på de patienter som verkligen behöver deras resurser. Och slå vakt om patienternas rätt att välja vård – och få vård utan väntan.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823