juni 06, 2024
Vill du ha besök av mig på din arbetsplats i hälso- och sjukvården, kanske ordna ett studiebesök eller bjuda mig till ett APT-möte?

Jag har reserverat ett antal tider under hösten för att träffa medarbetare i Stockholms hälso- och sjukvård. Jag besöker gärna din arbetsplats!

Kontakta Joar Forssell, joar.karlsson-forssell@politik.sll.se eller 070-737 41 55, så ser han till att du får låna ett landstingsråd!

Bästa hälsningar,
Anna Starbrink