mars 03, 2024
Liberalerna

Landsmöte i Karlstad

Folkpartiets landsmöte pågår i Karlstad och jag är förstås på plats. Igår inledde vi med utskottsarbete. Jag var ordförande i utskottet som behandlade bland annat hälso- och sjukvård. Här är ett axplock av frågor som vi hanterat.

Jag har själv drivit på för ett landsmötets beslut om att Folkpartiet ska verka för att utveckla stödet till unga transpersoner, transsexuella och personer med könsidentitetsstörningar och initiera en översyn om hur deras juridiska ställning och tillgången till adekvata insatser från hälso- och sjukvården bör utvecklas. Hela landsmötet ställde sig bakom förslaget, så det känns riktigt bra.

Landsmötet har också tagit ställning för att Folkpartiet ska verka för att mammografi ska erbjudas alla kvinnor upp till 75 år samt att vi bör se över om även fler yngre kvinnor ska få den här möjligheten.

En enhälligt omvald partiledare.
Frågan om integriteten för personer som reser med färdtjänsteller sjukresor behöver stärkas. Jag har föreslagit att Folkpartiet ska åta sig att säkerställa att integriteten för dessa resenärer säkerställs. Det blir därmed en fråga för oss att driva i kommuner och landsting framöver.

Idag har vi också omvalt vår partiledare Jan Björklund. Det känns riktigt bra!
 
Vi har också fattat en lång rad viktiga beslut kring integrationspolitik, arbetsmarknad och utrikespolitik. Följ gärna landsmötet på kampanj.folkpartiet.se.
 
Dagens såhär långt mest inspirerande tal stod EU-kommissionär Cecilia Malmströmför. Mer samarbete är vad Europa behöver!
Cecilia Malmström talar på landsmötet.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823