augusti 08, 2022
Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!
Sjukvård & hälsa

Landstinget förlänger inte Sodexo-avtalet

När landstingets nuvarande måltidsavtal med Sodexo löper ut i mars 2015 kommer det inte att förlängas.

På våren 2012 antog landstingsfullmäktige en måltidsvision, som innebär en ambitionshöjning för sjukhusmaten. Vi går också ifrån stora centrala upphandlingar och låter i stället varje sjukhus själva bestämma hur de vill ordna måltidsförsörjningen utifrån måltidsvisionen och sina lokala förutsättningar. Till exempel har Södersjukhuset kommit långt i sitt arbete och väntas inviga ett helt nytt tillagningskök nästa år, där menyerna komponeras i samarbete med en välrenommerad kock.

Det centrala måltidsavtal som nu finns löper ut i mars 2015. Det finns en option till förlängning, men vi har nu bestämt att den inte kommer att utnyttjas. För de verksamheter som får sina måltider levererade inom ramen för det avtalet så gäller att de själva får ansvara för måltidsförsörjningen när avtalet löper ut. Redan i mars 2014 ska de rapportera till produktionsutskottet hur de arbetar med frågan. Beslutet väntas fattas på landstingsstyrelsens sammanträde idag. SvD skriver om detta.

Landstinget har gjort ett ordentligt omtag i matfrågan, och vi har nu fokus på mer än näringsinnehåll och livsmedelssäkerhet. Hela måltidsupplevelsen ska beaktas, och patienternas individuella behov, önskemål och preferenser ska tillgodoses. Jag är övertygad om att den nya måltidsvisionen skapar goda möjligheter för landstingets verksamheter att hitta bra lösningar utifrån sina lokala förutsättningar och kommer förstås med intresse att följa hur de arbetar med detta. Jag ger mig inte förrän måltidsvisionen är förverkligad.

 

Fler som skriver om detta: Nynäshamnsposten, Upphandling24

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1810