maj 05, 2024
Landstinget satsar 10 miljoner på fler ST-läkartjänster
Arbetsliv

Landstinget satsar på fler ST-läkare

För att kunna ge även morgondagens patienter bästa möjliga vård måste vi redan nu planera för framtiden. Därför utökar landstinget återigen satsningen på blivande specialistläkare med 10 miljoner kronor, vilket DN berättar om idag.

Det innebär 46 fler ST-tjänster under 2013. Mest satsar vi på specialister inom äldresjukvård; vi utbildar 8 nya geriatriker.

Det är både pensionsavgångar och en ökande befolkning i länet som gör att vi behöver utbilda fler specialistläkare. Vårt landsting satsar tiotals miljarder på investeringar i byggnader och utrustning för framtidens hälso- och sjukvård – men utan de mänskliga resurserna, utan de duktiga människor som ska utföra vården, vore våra investeringar meningslösa.

Därför är det glädjande att vi återigen kan göra en ramhöjande satsning på utbildning av specialistläkare (senast detta skedde var 2011, även då med 10 miljoner kronor). ST-blocken fördelas strategiskt utifrån de specialistområden där behoven bedöms vara störst. Det handlar både om stora specialiteter som allmänläkare och geriatriker, och om mindre men viktiga områden som allergologer och handkirurger. Se sammanställningen nedan.

Specialitet Nya ST 2011 Nya ST 2013
Allmänmedicin 11 6
Geriatrik 7 8
Psykiatri (barn, vuxen, rättspsykiatri) 6 3
Lungmedicin 4
Endokrinologi 4
Bild & funktion (vuxen, barn) 3 3
Ortopedi 3
Njurmedicin 2 2
Hud 2 2
Allergologi 2 2
Handkirurgi 2
Klinisk kemi 2 1
Rehab/lymfödem 1
Öron-näsa-hals 1
Medicin 1
Kirurgi 1
Urologi 3
Reumatologi 2
Patologi 2
Ögon 1
Summa 43 46
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821