december 12, 2022
Anna Starbrink, World Aids Day 2015-12-01
Sjukvård & hälsa

Landstinget uppmärksammar World Aids Day

Det finns fortfarande ett stigma kring hiv/aids och det måste vi bryta. Den uppmaningen gav jag idag när jag medverkade i ett arrangemang på World Aids Day.

Världsaidsdagen, som ursprungligen är ett WHO-initiativ, uppmärksammas varje år den 1 december för att stödja arbetet mot hiv/aids, supporta dem som lever med hiv/aids och för att hedra dem som dött i sjukdomen.

Inom landstinget finns en enhet som heter Lafa, som arbetar med sexualitet och hälsa. Idag finns Lafa, tillsammans med andra organisationer som arbetar med hiv/aids, på plats på Stockholms central. I montern kan man lära sig mer om hiv, träffa personer som lever med hiv och få veta mer om behandlingsformer och mediciner.

Jag var inbjuden som ”ambassadör” för hiv/aids-frågorna och framhöll vikten av att bryta stigmat kring hiv. Man måste – om man vill – kunna vara öppen på arbetsplatser och i andra sammanhang. Här tror jag att inte minst vi som växte upp med 1980-talet dramatiska rubriker kring hiv och aids har en läxa – vi behöver lära oss att hiv idag inte är som hiv igår. Information och diskussion är viktigt för att avstigmatisera hiv. Viktigast för hälso- och sjukvården är att fokusera på att förebygga spridning, med fokus på riskgrupper som ofta lever i utsatthet av olika slag, och självklart att erbjuda en god vård.

I World Aids Day-montern på Centralen kan man få det röda bandet, som används för att höja medvetandet om hiv/aids. Ta gärna på dig det röda bandet, det kan bli en bra ingång till samtal med dina vänner och kollegor om hiv och aids!

Länkar
World Aids Day Stockholm
Noaks ark – förening för personer som lever med hiv och anhöriga

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823