september 09, 2023
Arbetsliv

Landstinget utbildar egna specialistsjuksköterskor – och satsar på högre löner

Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort. I Stockholms län är sjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna färre än i övriga Sverige. Landstinget utökar nu sin egen vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med 100 platser, en satsning på 22 miljoner. Landstinget satsar också på högre löner för barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

Vården har stort behov av specialistsjuksköterskornas kompetens. Det behöver utbildas fler sjuksköterskor i allmänhet och specialistsjuksköterskor i synnerhet. Från landstingets sida ser vi positivt på att att Alliansregeringen nu beslutat att bygga ut sjuksköterskeutbildningen kraftigt i Stockholm. I väntan på att de statliga högskolorna satsar på specialistsjuksköterskor utökar vi också vår egen satsning till 100 platser i denna omgång, vilket jag bloggat om tidigare.

Det måste vara attraktivt att utbilda sig och jobba som sjuksköterska och specialistsjuksköterska. För att möjliggöra en god löneutveckling har vi också beslutat om vår lönesatsning på barnmorskor och specialistsjuksköterskor, en permanent satsning på 59 miljoner 2014 och ytterligare 59 miljoner 2015.

Jag ser den här lönesatsningen också som en jämställdhetssatsning. En majoritet av dem som satsningen riktas mot är kvinnor med hög utbildning, och det är viktigt att den här gruppen inte släpar efter lönemässigt för att vi ska lyckas attrahera framtidens medarbetare till hälso- och sjukvården.

Fakta: Sjuksköterskor i Stockholms län

Tillgången på sjuksköterskor i Sverige är lägst i Stockholms län (983 sjuksköterskor per 100.000 inv, jämfört med 1.096 i riket; specialistsjuksköterskor 429 per 100.000 inv jämfört med 515 i riket). Tidigare har Stockholms län, med 22 procent av landets befolkning, bara haft 15 procent av utbildningsplatserna. Regeringen har föreslagit en utökning med 240 platser på högskolorna i Stockholm.

Stockholms läns landsting genomför sedan flera år egna utbildningsprogram där anställda sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. I nästa omgång ingår totalt 100 platser och budgetsatsningen utökas till 22 miljoner kronor (budgetår 2014). Cirka 100 tjänster/platser har fördelats på specialiteterna neonatal, operation, intensivvård (IVA) och barn. Neonatal-utbildningen är helt ny med en kombination av teori med tjänstgöring på kliniken.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823