juli 07, 2024
Idag presenterar Alliansen budget för 2016 i Stockholms läns landsting. Budgeten har en tydlig folkpartiprofil med fler viktiga satsningar på hälso- och sjukvård, trafik och kultur.

Vi är inne på tredje mandatperioden med Folkpartiet och Alliansen vid rodret i landstinget. Det är också den första budgeten där jag ansvarar för hälso- och sjukvården. God ordning och reda och en ansvarsfull hushållning gör att vi nu kan göra flera viktiga satsningar på hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsbudgeten ökar med 1,8 miljarder kronor (3,3 procent) nästa år och det betyder att vi kan förstärka både akutsjukhusen och vården utanför sjukhusen, framförallt vårdcentraler. En riktad satsning på primärvården görs också om 75 miljoner kronor.

Vi fortsätter att investera i hälso- och sjukvården för att kunna möta framtidens behov i den växande region som ska leverera vård till allt fler. Även äldre människor ska få mer egenmakt genom att vi inför vårdval i geriatriken.

Jag vill också nämna den stora satsningen på investeringar i vårdens IT. Detta handlar om både arbetsmiljö, förbättrad service med e-hälsotjänster och att stärka patientsäkerheten. Läs gärna vad Dagens Medicin skriver om detta. 

Även på trafiksidan tar vi viktiga utvecklingssteg. Budgeten förstärks med 295 miljoner kronor, men för att klara den kraftiga utbyggnaden som vi ser behövs kommer även SL-kortet att bli dyrare. Vi måste ta höjd för den största expansionen av tunnelbanan på 40 år och se till att drifta Citybanan för mer och bättre pendeltågstrafik. Arbetet med att förverkliga Spårväg syd, utveckla Roslagsbanan och göra om 4:ans buss till spårväg fortsätter också.

Kulturbudgeten förstärks med 4 procent. Den största delen av detta går till kulturnämnden och bland annat Konserthusets fortsatta utveckling. En del läggs också in i sjukvårdsbudgeten för att skapa utrymme för mer kultur i vården.

Här hittar du Alliansens budgetförslag 2016.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821