juni 06, 2024
Kultur

Landstingets budgetdebatt är igång

Idag inleder landstinget sitt budgetsammanträde. Det är budget för 2012 som står på agendan. Alliansgruppledarna har idag en artikel på DN Stockholmsdebatt som tar upp viktiga framtidssatsningar. Läs den här. Även Alliansens ledande trafikpolitiker skrivera artiklar idag. I Svenska Dagbladet kan man läsa om stora kollektivtrafiksatsning och tidigarelagd t-banesatsning. Läs här.

Här står jag i talarstolen i landstingsfullmäktige.

Budgetbehandlingen inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag tog upp kulturens betydelse för en stark utveckling i Stockholmsregionen. Jag sa ungefär så här:

Ordförande, fullmäktige. Kulturen i en region. Dess omfattning, mångfald och kvalitet utgör en viktig del i hur en region uppfattas och hur attraktiv den är.

Ordförande. Helt uppenbart växer Stockholm så det knakar. Vi måste utveckla vården och trafiken för att möta behoven. Men i denna debatt vill jag dock främst lyfta fram en helt annat men mycket central fråga för vårt läns attraktivitet och förmåga att vara attraktiv för alltfler stockholmare – ett livaktigt och starkt kulturliv av hög kvalitet. Låt oss för ett ögonblick begränsa kulturens roll till en kraft i regionutvecklingen. Den rollen är nämligen inte försumbar. Låt mig ta filmen som exempel. I början av detta år beslutade landstingsstyrelsen att göra det möjligt för fler filminspelningar i landstingets lokaler. Därmed bidrog vi konkret för att säkerställa att fler inspelningar av Hollywoodversionen av Millenniumtrilogin sker i Stockholm. Vad spelar det då för roll om stora filmproduktioner spelas in här hos oss?

De svenska Millenniumfilmerna har genererat en stor ekonomisk nytta för stockholmsregionen när det gäller såväl marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. En utvärdering som kom tidigare i år visar att den ekonomiska nyttan uppgår till cirka 1 miljard kronor.

90 procent av budgeten om cirka 100 miljoner kronor spenderades i regionen på löner, inköp av tjänster, boende, transporter med mera. 20 miljoner människor har sett filmerna världen över på bio. En prognos av totalt antal publikkontakter samt uppmärksamhet i media visar att exponeringsvärdet för regionen i filmerna är 960 miljoner kronor. Det vill säga att nå motsvarande publik genom köpt reklamtid hade kostat regionen nästan 1 miljard kronor. Nu ser vi också en tillströmning av turister som deltar i Stockholms stadsmuseums Millenniumturer – drygt 10 000 personer per år.

Min slutsats är att vi ska fortsätta utveckla Stockholms län som en bra plats för filmskapande. Vi ska inte i första hand pumpa in skattepengar i kommersiella produktioner men vi ska göra det enkelt att vara filmare här och vi ska ge unga filmare på väg en bra chans att utvecklas här. Filmbasen och mycket annat av Film Stockholms arbete syftar till just detta.

En glad nyhet från förra veckan är att vi nu fått till ett bra samarbete med tre företag inom teknikbranschen som möjliggör att unga filmare med bra idéer och förmåga kan få teknikcheckar som ger dem möjlighet att jobba med professionell teknik för att förverkliga sina kort- och dokumentärfilmer. Det innebär klart förbättrade möjligheter för fler att ta viktiga steg i sin konstnärliga utveckling på väg mot en karriär som filmskapare. Och det innebär att nästa generations Josef Fares eller Ella Lemhagen får chansen att utvecklas och förverkliga sina idéer här, i vår region.

En attraktiv huvudstadsregion behöver ett starkt kulturliv. Filmen är en del av detta. Stockholms konserthus är ett nnat omistligt inslag som vi ska ta stort ansvar för från landstinget sida. Regional utveckling handlar om investeringar i infrastruktur, om en aktiv närings- och bostadspolitik och mycket annat. Och det handlar om att ge utrymme för kreativitet och kultur. Det gör vårt län till en så mycket bättre och roligare plats att leva och verka på.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821