september 09, 2023
Sjukvård. Stetoskop.
Sjukvård & hälsa

Långsiktigt ägaransvar krav för privat vård

Helgens landsmöte i Folkpartiet fattade en lång rad viktiga beslut, inte minst inom området välfärd. Där var jag själv ordförande i utskottet med uppdraget att lägga fram tydliga förslag som landsmötet sedan fattade beslut om.

En utökad nationell samordning av sjukvården, men inget förstatligande, var en av frågorna. En annan handlade om gårdsförsäljning av alkohol som vi sa nej till därför att det hotar Systembolagets monopol och därmed en av grundstenarna i den svenska alkoholpolitiken.

En fråga som fick mycket uppmärksamhet inför landsmötet var frågan om riskkapitalbolagens roll i välfärdssektorn. Där fanns två förslag som tydligt stod mot varandra. Dels hade Mattias Sundin yrkat på att formuleringen av långsiktiga ägare skulle strykas. Från utskottsdiskussionen blev det tydligt att vi ville ha en positivare skrivning om privata aktörer i välfärden, en formulering som tydliggör den hållning vi haft i decennier om behovet av ökad valfrihet och vårdval med fri etablering. Ett nytt stycke formulerades av partistyrelsen som sammanfattar vår positiva syn på mångfalden av aktörer. Men kritiken mot kortsiktiga ägare, till exempel riskkapitalbolag, kvarstår. Mattias Sundins förslag röstades ner i utskottet, utan reservationer. Så här lyder landsmötets beslut:

”Vårdval och etableringsfrihet ska råda i hela landet för den som lever upp till kvalitetskraven. Vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ägaransvar. Den utförare som håller otillräcklig kvalitet eller gör sig skyldig till allvarliga brister ska inte ha tillstånd att bedriva verksamhet inom välfärdssektorn.”

Tyvärr sprids nu en annan bild av beslutet i Dagens Industri där det framstår som att beslutet är att företagen ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten i största allmänhet. Det är förstås en självklarhet att företag som verkar på uppdrag av kommuner och landsting ska ta verksamhetsansvar. Det är vad som gäller redan idag, och behöver följas upp med en stark kvalitetskontroll. Beslutet på landsmötet, som fattades i stor enighet, var att ägarna ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Det är alltså ägandet som markeras.
(DI:s artikel hittar jag tyvärr inte på nätet)

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823