juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Långvarig covid, så ska patienterna få hjälp

Just nu behandlas cirka 5 000 människor i Region Stockholm med långvariga problem av covid-19. Post infektiöst tillstånd, eller långtidscovid är förstås plågsamt för de drabbade. Nu presenterar nu Region Stockholm en plan för hur vården ska formas, utifrån den kunskap som finns idag.

Flera delar av hälso- och sjukvården blir engagerade i vården för dem med långvariga problem:

🔵 Primärvården med husläkarmottagningar och rehabiliterkngsverksamheter för diagnos och behandling.

🔵 Specialistläkare dit patienter remitteras vid behov.

🔵 Karolinska Universitetssjukhuset får uppdrag att ha en multidisciplinär mottagning för dem med stora behov.

🔵 Danderyds sjukhus fortsätter sin högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik.

Till långtidssjuka i covid-19 räknas de som har symtom i mer än tolv veckor efter insjuknande i covid-19 och där symtomen inte förklaras av annan diagnos.

Personer med långvariga besvär efter covid-19 ska i första hand få hjälp på husläkarmottagningarna. Där får man diagnos och hjälp till rätt behandling för sina symtom som kan vara många olika, som till exempel extrem trötthet, sömnproblem, andnöd, andfåddhet, nedsatt smak- och lukt och minskad minnesförmåga.

I primärvården finns en stor rehabiliteringsverksamhet med hög kompetens och team som kan hjälpa patienterna på olika sätt. Där finns fysioterapeuter, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter och dietister som samarbetar med vårdcentralerna för att ge bästa vården för varje patient.

En del människor behöver andra insatser än det som primärvården kan ge. Det kan handla om olika tillstånd, och då får man remiss till specialistläkare.

En grupp patienter har inte bara ett tydligt besvär utan många olika och det kanske inte alltid så lätt att veta vad. För dem finns möjligheten att få remiss till Karolinska Universitetssjukhuset som får uppdrag att starta en multidisciplinär mottagning för personer med långvariga symtom vid covid-19.

Även Danderyds sjukhus har en högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framförallt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

Covid-19 är verkligen en lömsk och farlig sjukdom. Jag hoppas att alla som drabbas av långvariga besvär ska kunna få hjälp. Kunskapen är inte fullständig idag men den växer hela tiden i vården. Därmed blir möjligheten att hjälpa drabbade allt bättre.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821