juli 07, 2024

Idag har vi haft seminarium om måltider i vården – Mat som medicin. Det blev en riktigt intressant eftermiddag. Dagens övning var ett led i den måltidsutredning som just nu pågår i landstinget. Syftet var förstås att öka vår kunskap och att få tillfälle att diskutera måltiderna i sjukvården.

Jag och matprofilen Paul Svensson, som modererade vårt seminarium.

Programmet leddes av kocken och matprofilen Paul Svensson. Vi fick också lyssna på flera intressanta föredrag. Vi som deltog var produktionsutskottet samt människor som arbetar inom vården med mat- och måltidsfrågor.

Själv inledde jag helt kort och pekade på det breddade perspektivet som vi behöver ha på måltider i vården.

Föredragshållarna var mycket inspirerande och det blev livliga diskussioner om visioner och vad som kan göras här och nu. Rolf Hultcrantz, professor och  överläkare vid Gastrocentrum medicin på Karolinska universitetssjuhuset talade på temat konsekvenser för patienten om sjukvården ine kan erbjuda optimal mat. Han förklarade varför mat och måltider som hjälper äldre och sjuka att inte bli undernärda är så betydelsefullt för att vården i övrigt ska fungera.20111018-190317.jpg

Inga-Britt Gustafsson, professor emerita vid Örebro univesitet talade på temat Måltidens fem aspekter kopplat till forskningsresultat inom sjukvården. De fem aspekterna är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Hon visade fina exempel på hur man kan utveckla måltiderna genom att systematiskt tänka igenom dessa fem aspekter. Hon pekade också hur betydlesfulla måltiderna är, och exemplifierade med när Alliansens partiledare år 2006 samlades för att formulera en gemensam idé.

Torsten Mossberg, medicinalråd på Socialstyrelsen, talade om mat och näring för säker vård med god kvalitet. Han är författaren till Socialstyrelsens skrift Näring för god vård och omsorg.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821