maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Låt fler aktörer driva sjukhus

Mångfald av aktörer och utförare inom sjukvården bidrar till en positiv utveckling. Vi har i Stockholm myckete goda erfarenheter av privat drivet akutsjukhus genom Capio S:t Göran. Nu planerar Liberalerna och övriga Alliansen för att upphandla ytterligare ett akutsjukhus.

I Stockholm finns ett akutsjukhus som drivs av någon annan än landstinget: Capio S:t Görans sjukhus. En upphandling av ytterligare att akutsjukhus i Stockholms län kommer nu att börja förberedas och kan genomföras under nästa mandatperiod.

För Stockholms läns tre större akutsjukhus genomfördes 2014 en jämförande utredning. Den visar att kvalitetsnivån generellt var hög på S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, med något bättre resultat för S:t Göran på vissa parametrar.

Personalmix och personalomsättning var likartad, förutom för läkare där omsättningen var nästan hälften så hög på S:t Göran (6 procent) som på SÖS och Danderyd (11 procent). Enligt landstingets medarbetarenkäter är personalen något nöjdare på S:t Göran. S:t Göran hade tillsammans med Danderyd de kortaste medelvårdtiderna, 3,2 dagar. Den stora skillnaden ligger i produktionen. S:t Görans kostnad för vård inom kärnverksamheten låg generellt 2-6 procent lägre än för de två andra stora akutsjukhusen.

De positiva effekterna av privat drivna akutsjukhus kommer patienter så väl som medarbetare till del. Idag är väl känt att kompetensförsörjningen är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för vården. Fler arbetsgivare torde gynna vårdpersonalen och skapa en mer attraktiv arbetsmiljö inom akutsjukvården.

Syftet med att upphandla ett akutsjukhus är framför allt att stärka kvalitetsutvecklingen och använda hälso- och sjukvårdens resurser effektivare. Det gynnar alla inblandade, personal såväl som landstingets invånare och skattebetalare. Framför allt gynnar det patienterna.

Jag skriver i Dagens samhälle om detta idag.

Fler som uppmärksammar mitt initiativ: Dagens Medicin (intressant att sjukvårdsministern inte vill kommentera, Det har han inte tvekat att göra tidigare) , Dagens Nyjheter, läkartidningen, Mitti

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821