september 09, 2021

Idag skriver några Folkpartipolitiker om behovet av ändrade balanskrav för kommuner och landsting på DN-debatt. Stockholms läns landsting gjorde ett ordentligt överskott förra året liksom tidigare år. Men ändå kan inte de pengarna används när tiderna blir tuffare. Kravet på balans i varje års budget hindrar detta. Underskott ska balanseras på tre år. Överskott får inte användas nästa år. 

Den som hanterar en budget, till exempelvis sin hushållsbudget, funderar förmmodligen på hur man ska klara sin ekonomi på kort sikt men också på hur väl man står rustad i sämre tider. Man sparar och planerar, håller igen ibland för att kunna spendera mer en annan gång. Men i kommuner och landsting får vi inte tänka så långsiktigt i budgetsammanhang. Artikelförfattarna skriver klokt 

“Det är viktigt att kommunernas ekonomi hålls i balans. Vi anser dock att kommun- och landstingspolitiker måste få ta ett mer långsiktigt ansvar. Balanskravet borde därför justeras till att omfatta en konjunkturcykel, exempelvis en tidsperiod om fem år. På så vis kan kommunerna skörda frukterna av sin goda hushållning i goda tider och värna välfärden även när konjunkturen är hårdare.”

Andra som bloggarom detta: Anders EkegrenBirgitta Rydberg, Lotta Edholm, Peter Olevik Dunder

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729