maj 05, 2024
Psykologbesöken på vårdcentralerna ökar
Sjukvård & hälsa

Lättare få psykologhjälp på vårdcentralen

Alltfler stockholmare får psykosocial hjälp på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna. Allra snabbast ökar besöken hos psykologer, som sexdubblats sedan vårdvalets införande. Totalt har de psykosociala besöken tredubblats. Nu går landstinget på Liberalernas initiativ vidare med utbyggnad av den psykiska hälsovården.

I vården ska du få snabb och bra hjälp oavsett om dina behov är fysiska eller psykologiska. Den kraftiga utbyggnaden av den psykiska hälsovården är en viktig del av en modern hälso- och sjukvård för hela människan. Psykologbesöken ökar snabbast och vi vill att ännu fler stockholmare ska kunna få en mer avancerad psykologisk behandling i primärvården. Många får bra hjälp av kuratorer, i KBT-samtalsgrupper eller med några terapitillfällen men vissa behöver mer. Den framtida psykiska hälsovården innebär både fler psykologer och längre behandlingsserier med upp till tjugo terapitillfällen. Det innebär att man kan slutbehandla måttlig ångest och depression i primärvården.

Psykosociala besök: Antal och ökning

Mellan 2008 och 2015 har antalet psykosociala besök i primärvården ökat med över 215.000, från 70.000 till 285.000 besök, vilket motsvarar 307 procent.

Psykologbesökens andel har ökat från 27 till 41 procent. I antal har psykologbesöken ökat med 97.000, från 19.000 till 116.000, eller med 511 procent.

Läs mer här: Dagens Nyheter, SVT

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821