september 09, 2023

Just nu pågår Folkpartiets Liberala riksmöte i Västerås. Jan Björklund inledde med ett lysande tal om våra socialliberala uppdrag.

Genom att ta upp internationalism, demokratisträvanden, jämställdhet, värdig äldreomsorg, rätten för var och en att forma sitt liv och kampen för HBTQ-personers rättigheter, innovationer och forskningens betydelse ringade han in vara stora och viktiga utmaningar.Jan Björklund i dubbel upplaga. Dubblet så bra.

Efter detta inspirerande tal var det min tacksamma uppgift att försöka kanalisera engagemanget till konkrata frågor genom ett seminarium om hälso- och sjukvården. Jag höll det tillsammans med min kollega i Västra Götaland Jonas Andersson. Starkare patienter – liberala idéer för framtidens hälso- och sjukvård. Vi tog upp fyra områden där vi ser att det finns en uppgift för liberaler att stärka den enskilda människan i vården: Mångfalden och valfriheten i vården, den enskilda människans rätt till integritet, vårdens kvalitet och de läkande vårdmiljöerna. Det blev en mycket givande diskussion i den (nästan) fullsatta seminariesalen.

Nu har jag lämnat de liberala vännerna i Västerås. De får fortsätta sitt riksmöte utan mig. Resten av helgen är det mina barn som gäller. När jag nu sitter här på tåget mot Stockholm känner jag mig riktigt nöjd och glad över denna dag och alla fina möten som gett mig många viktiga tankar och idéer i det fortsatta arbetet med att utveckla vår politik ytterligare.

Min seminariekompis Jonas Andersson, regionråd i Västra Götalande (i tillfällig opposition)

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823