februari 02, 2024
Som inflyttad Stockholmare är jag väldigt förtjust och stolt över vår fina skärgård. Men livet i skärgården är inte bara soliga klippor och ljuva sommardagar. Det finns en vardag som måste fungera med resor, näringsliv, omsorg och allt annat som behövs för ett modernt liv.

Jag skriver tillsammans med några andra liberala politiker i Nynäshamnsposten om hur vi från Folkpartiets sida vill utveckla skärgårdspolitiken.

Den senaste striden för skärgården som Folkpartiet ledde var mot den missriktade upphandlingen av skärgårdstrafiken. Vi är beredda att fortsätta kämpa för bra kollektivtrafik, trygg sjukvård och goda förutsättningar för alla som bor, jobbar och driver företag i skärgården. Utan fastboende och företagare finns ingen levande skärgård.

För mig är tillgången på vård självklart viktigt även ju skärgården. Unga som gamla ska vara trygga på öarna, året om. Sjukvården ska fungera inte bara när sommarboende är på plats. Med vårdcentraler och husläkare lokalt, med läkarbåtar och med snabba helikoptertransporter vid akuta tillstånd finns både den viktiga tillgängligheten och kontinuiteten – och den stabila uppbackningen med de stora akutsjukhusen på land.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823