april 04, 2024

Sverige har ett oklart politiskt läge. Veckans statsministeromröstning, budgetbeslut och därpå följande upplösning av regeringen beskrivs i media som ett kaos. Och det är det kanske också, men ett ordnat kaos. Inget våld, inget stormande av parlamentet, inga kravaller på våra gator. Så en positiv slutsats är att vår demokrati håller även för detta.

Jag söker väljarnas förtroende som ledamot till denna lite röriga riksdag. Jag gör det för att driva på för viktiga liberala reformer. Jag hoppas verkligen att Sverige snarast får en regering på plats. Vi behöver också få en politik som för Sverige framåt. Liberalerna vill vara en socialliberal kraft i en ny borgerlig regering. Vårt nyligen genomförda landsmöte (Liberalernas högsta beslutande organ) har fastställt mycket bra politik. Jag ser fram emot att möta väljarna med vårt program.

En modern kunskapsskola, krafttag för klimatet och ett batteri av konkreta insatser för att stärka integration och mota utanförskap är huvudfrågor för att möta Sveriges utmaningar.

Tryggheten är en av väljarnas viktigaste frågor, så även för oss. De flesta människor drabbas inte alls personligen av brott. Men hela vårt samhälle skakas när unga män skjuter medmänniskor. Det behövs en lång rad förebyggande insatser för att hindra att ungdomar dras in i kriminalitet. Och självklart behövs akuta insatser mot den grova kriminaliteten och våldet. Strängare straff för livsstilskriminella och terrorister, fler poliser och många fler viktiga åtgärder. Även domstolarnas arbete behöver utvecklas bland annat genom att kronvittnen tillåts. Det betyder att en brottsmisstänkt person ska kunna få strafflindring om han eller hon lämnar uppgifter som underlättar utredningen av även andras brott.

Hälso- och sjukvård rankas också högt av väljarna, och även där har landsmötet format en modern politik. Att stärka vården och omsorgen för äldre, tycker jag är en av de viktigaste uppgifterna såhär efter pandemin. Men också att bekämpa vårdköer och utveckla den nära vården.

Tillbaka till frågan om vårt lands styre. Jag hoppas verkligen att vi snart har en regering på plats som kan verka fram till valet. Nästa mandatperiod vill jag och mitt parti att Liberalerna är med och bildar regering tillsammans med, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Liberalernas landsmöte säger ja till en liberal, borgerlig regering, även om det kräver stöd från partier som står långt ifrån oss politiskt, som SD. Det är ingen hemlighet att jag är kritisk till detta eftersom jag tror att det är en stor politiska risk med detta. Men landsmötet delar inte min oro, och jag respekterar förstås det beslutet. Landsmötet har dock även markerat att vi inte ska medverka till en regering där Sverigedemokraterna ingår.

För att Liberalerna ska medverka i en ny regering är en förutsättning att liberala grundvärden kan säkras. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. De demokratiska värdena måste försvaras och varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans bekämpas.

Den liberala demokratin och domstolarnas oberoende ska nästa mandatperiod inte bara värnas utan också stärkas. Förvaltningens grundlagsskyddade självständighet i myndighetsutövningen ska bestå. Principerna om saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen ska vara grunden för all myndighetsövning.

Ett liberalt Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt och för att genom internationell solidaritet avhjälpa nöd och stärka demokratin i vår omvärld. Jämställdheten i Sverige ska fortsätta gå framåt samtidigt som kulturen, civilsamhället och public service- medierna ska stå fria och oberoende. Ett internationellt orienterat Sverige ska fortsätta verka för både frihandel och ett fördjupat europeiskt och multilateralt samarbete.

Som ett liberalt mittenankare söker Liberalerna en roll där vi kan ge samhällsproblemen liberala lösningar, samtidigt som vi säkrar rågången mot frihetsbegränsade förslag oavsett vilket parti som förfäktar dem. Liberalerna vill därigenom här och nu göra Sverige till ett möjligheternas land för alla, samtidigt som vi gör det möjligt att långsiktigt minska det parlamentariska stödet för det samhällsproblem som nationalismen och slutenheten utgör för Sverige.

Liberalernas landsmöte har fastställt att Liberalerna kommer att fortsätta arbeta för en liberal, borgerlig regering. De värden utifrån vilka Liberalerna en gång bildades, att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv, är idéer och tankar som är lika centrala nu som i framtiden. De är, som alltid, grunden för all regeringspolitik som vi kan medverka till.

Vi försvarar vår demokrati och de mänskliga rättigheterna. Vi bekämpar rasism, inskränkthet och intolerans. Vi står upp för jämställdheten, hbtq-personers och Sveriges minoriteters rättigheter och för kulturens, akademins och mediernas frihet. Vi värnar asylrätten och bejakar internationalism, global solidaritet och det europeiska samarbetet. Nu liksom alltid, i medvind och motvind, i opposition liksom i regering, är vi garanten för liberala värden. Vi är garanten för att kampen för jämställdhet, minoriteters rättigheter, kulturens frihet eller svenskt ansvarstagande för den liberala internationella världsordningen inte trycks tillbaka.

Med ett sådant program kan ett enigt parti söka väljarnas förtroende att medverka i en liberal och borgerlig regering. Om en regering med en sådan agenda kan bildas avgörs som det ser ut nu av om andra partier kan ge den sitt stöd och ytterst ligger frågan i väljarnas händer.

Jag får ibland frågan om hur jag tänker agera som riksdagsledamot. Svaret är: Jag kommer självklart att följa landsmötets beslut!

På väg till riksdagen
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821