oktober 10, 2021
Liberalerna

Liberala dilemman

I Liberalerna pågår ideutveckling och idédebatt ständigt. Själv leder jag Liberalernas välfärdskommisson med uppdrag att formulera Liberala svar på välfärdsutmaningarna. Ständigt ställs vi inte vägval i frågor som kan beskrivas som liberala dilemman.

För mig är det självklart att sätta mäninskans frihet främst och gränsen för den friheten går vid en annan människas frihet. Men det är inte alltid självklart exakt var den gränsen finns. Inom välfärdsområdet är alkohol- och narkotikapolitiken och frågan om dödshjälp exempel där debatten ofta är livlig liberaler emellan. Men det finns förstås gott om andra frågeställningar också. Jag vill gärna att vi ska föra samtal om detta och skrev därför en artikel i Tidningen Nu om  Liberala dilemman. Läs gärna den!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1735