juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Liberala landvinningar

Liberalerna har på sitt landsmöte slagit fast en stark liberal agenda för kommande mandatperiod. Vi ska slåss för nya liberala landvinningar som ökar friheten för människor. Jag har listat några viktiga frågor som jag vill att vi ska driva hårt under kommande mandatperiod. Självklart finns det många stora systemfrågor som kommer att bli viktiga. Att knäcka gängen med att stärka polisen och straffen, men också genom socialt förebyggande insatser. Att möte de tuffare ekonomiska tiderna. Stärka och utveckla sjukvården som är en av väljarnas viktigaste frågor. Energipolitik med öppenhet för mer kärnkraft. Och självklart för Liberalerna – prioritera skolan och varenda skolelevs chans till en goda kunskaper.

Men det finns många andra frågor som sällan får stort utrymme i debatten. Men som spelar stor roll för människors liv och för vårt öppna samhälle. Här är några viktiga ställningstaganden som jag och Liberalerna kommer att arbeta för under kommande mandatperiod.

HBTQI-personers rättigheter

·       Ny, modern könstillhörighetslag (nytt juridiskt kön) och insatser för att förbättra den könsbekräftande vården och förstärk det psykosociala stödet för transpersoner och deras familjer.

·       Ny utredning av frågan om altruistiskt värdmödraskap med tydligt uppdrag att skapa ett rättssäkert system som bejakar värdmödraskap som en möjlighet och samtidigt se över hur barn som kommit till genom värdmödraskap kan få ett jämlikt skydd från samhället som andra barn. Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditeter än adoption. Det behövs bättre praktiska och juridiska förutsättningar för de barn som föds med hjälp av värdgraviditeter utomlands.

·       Kompetenslyft för bättre bemötande inom offentliga verksamheter och myndigheter behövs för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inom t.ex. vård, skola, socialtjänst, äldreomsorg, polis och domstolar.

·       Kriminalisera omvändelseterapi och förstärk arbetet mot hedersförtryck. Alla ska kunna leva öppet. Kriminalisera omvändelseterapi och skärp straffen för brott med hedersmotiv. Inför fler skyddade boenden för hbtqi-personer som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck.

·       Öka hbtqi-biståndet. Öka demokratibiståndet med hbtqi-inriktning. Stärk stödet till hbtqi-organisationer och ställ högre krav på länder som tar emot bistånd. Utveckla och förstärk Sveriges internationella engagemang i hbtqi-frågor.

·       Värna asylrätten för hbtqi-personer. Hbtqi-personer som förtrycks och fruktar för sina liv ska kunna få asyl i Sverige. Skyddet för hbtqi-flyktingar måste stärkas. Sverige ska vara pådrivande i att ta emot och välkomna flyktingar som förtrycks på grund av sin sexualitet.

Funktionsrätt

·       Återupprätta assistansen på det sätt som L drivit.

·       Omprövningsstppet måste vara kvar.

·       FKs definitioenr av ”väsentligen ändrade förhållanden” måste klargöras och handla om individens förändrade behov. (dvs flytt till ny bostad mm är inte väsentligt ändrade förhållanden)

·       Bank-ID måste bli möjligt för fler. Idag diskrimineras många som på olika sätt är marginaliserade. Det gör livet svårt för många, t ex att ha kontakter med olika myndigheter mm. Staten måste ta ansvar för att fler människor får möjlighet att använda bank-ID.

Äldre/årsrika

·       Se över alla åldersgränser i vård och socialtjänst och ta bort alla som inte är rimligt motiverade, te x medicinskt. Mammografi är ett exempel som upphör vid 74 år.

·       Inför ett vaccinationsprogram för seniorer.

·       Regeringens utredning om att möjliggöra mer av besöksförbud och isolering för äldre vid smittspridning bör stoppas i papperskorgen. Istället ska varje särskilt boende vara skyldiga att ha en plan för att hantera smittspridning likt covid med skyddsutrustning och organisering av besök som minskar risken för smittspridning. Människors måste få fortsätta träffa sina närstående

Jämställdhet och familjepolitik

·       Reformera föräldraförsäkringen enligt Ls förslag. Pappamånaderna kvar. Inget vårdnadsbidrag.

·       Jämställdhetsmyndigheten ska finnas kvar.

·       Tillsätt en utredning om att grundlagsskydda aborträtten. (detta har de flestas – alla? – sagt ja till redan)

·       Möjliggör att kvinnor får påbörja abort i hemmet. (det finns det en majoirtet för)

·       Nej till sk ”samvetsfrihet” i vården för arbete med abort. (KD blir en nöt att knäcka, men skulle bli en tidylig liberal seger)

·       Kvinnors hälsa och familjeplaning ska fortsatt vara en viktig del av biståndet.

Beroendevård

·       Tillåt brukarrum i beroendevården.

·        Se över effekterna av förbudet mot eget bruk och innehav för eget bruk och pröva frågan om avkriminalisering.

·       Flytta ansvaret för beroendevården i sin helhet från kommunerna till regionerna.

·       Säkerställ att naloxon (som kan häva överdoser) finns tillgängligt för yrkespersoner som kommer i kontakt med människor som använder droger (polis, socialarbetare osv).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821