maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Liberalerna ska ta strid för välfärden

Idag inleder Liberalerna sitt landsmöte. Vi kommer att anta en ny politik och en bärande del i detta är att säkra, utveckla och modernisera välfärden.

Ökat bidragsberoende och satsningar på subventioner av allt från elcyklar till husbyggen på en redan överhettad byggmarknad får går före kärnan i välfärden. Välfärdspolitiken har slarvats bort av den rödgröna regeringen. Deras prioritering ger ett hårdare samhälle där vårdköer tillåts växa och människors försörjning hellre får ske genom bidrag än med fler enklare jobb.

Det behövs en liberal samhällsvision där välfärden är starkast för dem som är skörast. Just de blir än mer utsatta när vårdköerna växer, när stödet till funktionshindrade dras in och när äldre inte får den omsorg de behöver. När välfärden inte lever upp till förhoppningarna om det yttersta skyddsnätet och människor känner otrygghet blir det till skada för hela samhället. Utvecklingen måste brytas.

Vi ska forma en framtid för Sverige där människor kan leva och utvecklas, förverkliga sina drömmar och ta ansvar för sina liv. En framtid där välfärdstjänsterna ger trygghet och skapar möjlighet för människors frigörelse. På vårt landsmöte slår vi fast vår liberala politik som vi med stolthet kan gå till val på.

Sjukvården måste bli trygg och tillgänglig. Liberalerna har alltid varit pådrivande för mångfald i vården. Nu är det dags att ta nästa steg. Istället för regeringens försök att motarbeta privata vårdföretag måste vi öppna möjligheter för fler att bidra till vårdutbudet. Därför ska privata vårdgivare få möjlighet att etablera sig inom specialistvård i hela landet, genom att lagen om valfrihet (LOV) användas i alla landsting. De många och långa sjukskrivningarna är ett nederlag för svensk välfärd. Pengar som idag används till passiv sjukskrivning skulle kunna göra stor nytta i vården och få människor tillbaka till jobb och egen försörjning. Därför föreslår vi en utökad modell där försäkringskassan och sjukvården bättre samordnar resurserna.

Självständighet för människor med funktionsnedsättning. Den liberalt präglade handikappreformen från 90-talet undergrävs och riskerar nu att helt slås sönder. När inte ens andning anses vara ett grundläggande behov och till och med Försäkringskassan varnar för effekterna av ännu ett domstolsutslag är det en gåta att regeringen fortsätter sin hjärtlösa retorik om pågående utredning och antydningar om fusk med assistansersättning. Personlig assistans ger frihet och värdighet. Den måste räddas. Men vi vill mer än så. Sverige måste höja ambitionerna när det gäller såväl fysisk tillgänglighet som möjligheter på arbetsmarknaden för fler.

Äldres vård och omsorg måste hållas ihop. Äldre människor far illa av att vård och omsorg inte håller ihop och ger ett starkt skyddsnät. Varje sjuk äldre måste få en ansvarig läkare som ser till helheten och driver vårdinsatserna framåt. Det eviga hänvisandet vidare med förväntan om att de anhöriga ska stå för samordningen är inte hållbart och värdigt de äldre.

Digitalisera välfärden. Den moderna tidens möjligheter med digitalisering och artificiell intelligens måste tillvaratas som verktyg för att stärka individers egenmakt och reformera välfärdstjänsterna. 1900-talets stolta investeringar i infrastruktur har betytt mycket för vårt välstånd och för välfärden. Men gårdagens satsningar löser inte framtidens problem. Nu måste den digitala infrastrukturen byggas i hela landet. Därför behövs ett nationellt åtagande att tillsammans med landsting och kommuner investera i framtidens digitala infrastruktur.

Låt integrationen lösa demografiutmaningen. Sverige har tagit emot ett stort antal människor på flykt och gör därmed en viktig humanitär insats. Det är självklart en påfrestning att under kort tid ta emot ett stort antal människor. Man kan välja att se det som en konflikt mot en stark välfärd, eller rent av som en möjlighet. Det avgörs av hur väl vi lyckas med integrationen. Sveriges demografiska utveckling innebär att vi behöver fler människor som arbetar och bidrar till vårt välstånd. Vi behöver inte minst fler som kan och vill arbeta inom välfärdstjänsterna. De offentligfinansierade verksamheterna bör kunna vara föregångare när det gäller att erbjuda enklare jobb, exempelvis som vårdbiträden.

Vårt samhälle förändras och vi ställs inför nya utmaningar som kräver liberala lösningar formade i socialliberal människo- och samhällssyn. När tryggheten för de allra mest utsatta är i fara är Liberalerna redo att ta strid för välfärden.

Anna Starbrink, ordförande Liberalernas välfärdskommission

Texten är tidigare publicerad i Tidningen Nu.

Läs gärna DNs ledare om Liberalernas politik för en modern psykiatri.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821