maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Liberalerna som styr svensk sjukvård

Idag leder Liberalerna hälso- och sjukvårdspolitiken i de tre storstadsregionerna, och medverkar i styret av ytterligare en lång rad regioner. Svensk hälso- och sjukvård behöver en lång rad nationella reformer och tyvärr måste vi nog betrakta förra mandatperioden som förlorade år för den nationella sjukvårdspolitiken.

Vi vill därför uppmana den nya sjukvårdsministern att sätta hög fart och vara mer samarbetsinriktad än företrädarna. Vi har en rad förslag där vi ser att regionerna och regeringen måste dra åt samma håll för att att vården ska utvecklas och fungera väl utifrån patienternas behov. Jag, Jonas Andersson och Gilbert Tribo berättar om i Dagens medicin:

• Fast husläkare. Alla svenskar ska ha tillgång till en trygg primärvård som kan jobba långsiktigt och samordna olika vårdinsatser och behov, även när man behöver specialistvård. Den fasta husläkaren är central men i primärvårdsteamet ingår förstås också sjuksköterska, psykolog, dietist, fysioterapeut med flera. För att de vackra orden från olika håll ska bli verklighet krävs inte bara lagändringar utan också resurser för en rejäl primärvårdsreform. Regionerna måste få stöd till den viktiga omställningen – från sjukhusfokus till vårdcentraler.

• Bästa arbetsplatsen. Sjukvården ska vara en arbetsplats dit många vill söka sig – och stanna. Bristen på personal är den enskilt viktigaste orsaken till vårdköer och stängda vårdplatser. Arbetsmiljö som får medarbetare att trivas, och arbetsvillkor som belönar erfarenhet, kompetens och lojalitet är självklara mål. Att kunna välja mellan olika potentiella arbetsgivare är viktigt (och ytterligare en anledning till att inte motarbeta de privata). Regionerna behöver draghjälp för att till exempel förverkliga karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.

• Vård i tid, som man får välja själv: Patientperspektivet – inte systemperspektivet – ska råda i vården. Den enskilde patienten ska ha rätt till vård i tid, och rätt att välja vård. De fristående vårdgivarna – privata företag och idéburna aktörer – är viktiga både för tillgängligheten och valfriheten. Kömiljarder behövs som incitament och pengarna ska premiera tillgänglighet i hela vårdkedjan, återbesök och rehabilitering.

• En god vård även för själen: Hälso- och sjukvården ska vårda hela människan. Psykiatrin behöver uppgraderas och byggas ut för att vi ska möta och mota det som i dag är den största grunden för sjukskrivning. Det behövs skärpta krav på evidens – stopp för föråldrade metoder i psykiatrin och påhittade terapeuter som i dag fritt kan öppna egen låda ”på stan” – och kompetens – med fler utbildade specialistsjuksköterskor till exempel. Allra viktigast är barnen och de unga. Ingen ska bollas runt, insatser måste samordnas även för dem med behov av vård och stöd från flera håll. Fast vårdkontakt måste införas också i psykiatrin och allra först i Bup!

• Digitalt, såklart: Vården ska bli modern – patienterna måste kunna komma i kontakt med vården och även utföra vårdtjänster via sin dator eller smarta telefon. Tekniken finns och utvecklas i rasande takt. Regelverk, och sjukvårdens it-system, måste hänga med. Ett självklart steg är en digital vårdgaranti – rätten för patienten att kontakta vården digitalt. Regioner kan gå före men de digitala rättigheterna måste finnas för patienter i hela landet!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821