maj 05, 2024
Liberalerna

Liberalernas väg framåt

Idag kom förslaget från partiledaren och en knapp majoritet av Liberalernas partistyrelse. Det innebär att de vill att Liberalerna ska eftersträva en borgerlig regering, trots att allt pekar på att en sådan regering behöver ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Jag menar att detta är helt fel väg att gå. Liberalernas uppgift måste vara att driva igenom liberala reformer i riksdagen och ta strid mot liberalismens fiender. Den 28 mars samlas partirådet och avgör frågan.

Jag skulle gärna se en borgerlig regering, som den Sverige hade under Alliansåren. Det är något att eftersträva, men är tyvärr knappast inom räckhåll. Alla opinionsmätningar pekar tydligt mot att en sådan regering skulle vara fullständigt beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd. Och det stödet kommer inte gratis. Sverigedemokraterna vill ha inflytande, på den punkten har deras partiledare varit tydlig. I det läget ska inte Liberalerna kohandla om alla politikområden i svensk politik, för det är vad det innebär att ingå i ett regeringssamarbete. Kulturpolitiken, jämställdhetspolitiken, sjukvårdspolitiken, migrations- och integrationspolitik och mycket annat är alldeles för viktigt för att vi ska göra upp med SD.

Då är det bättre att Liberalerna intar en fri roll som konstruktiv opposition som äger all kraft på att få igenom vår politik i riksdagen och driver på för en liberal samhällsutveckling.

Min uppfattning är att Liberalerna ska ta strid mot nationalpopulisterna. Vi ska inte söka samarbete med liberalismens främsta fiender.

Liberalernas landsmöte har redan tidigare slagit fast en klok hållning:

”Även i Sverige är anti-liberalismen på frammarsch. Många svenska väljare lägger sin röst på och sympatiserar med partier som inte står upp för äganderätt, individens valfrihet och näringsfrihet, på den ena sidan, och individens rätt att välja sin identitet, livsstil och religion, på den andra. Samhällsdebatten är förråad inte minst i sociala medier. Liberalerna, som är ett frihetligt och progressivt bildningsparti, kommer aldrig att anamma populisternas språk och politiska agenda eller att aktivt medverka till deras frihetsbegränsande politiska förslag vinner inflytande över förhållanden i det svenska samhället. Liberalernas uppgift är att konsekvent motverka anti-liberala krafters försök till inflytande över svensk politik och att tydligt visa upp det liberala alternativet till populisternas samhällsvisioner.”

Låt oss hålla fast vid det!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821