juli 07, 2024
Liberalerna

Liberalismen i globaliseringens tid

Christer Nylander
Christer Nylander, ordförande i FPs programkommmitté

Folkpartiet presenterar förslag till nytt partiprogram. Jag har varit med i den kommitté som utvecklat förslaget under ledning av riksdagsledamoten Christer Nylander. Vår utgångspunkt har varit att ge liberala svar på framtidens utmaningar i globaliseringens tid.

Jag ser programförslaget som en tydlig socialliberal plattform som kombinerar socialt ansvar med en ekonomisk politik och strävan för fritt företagande för att stärka vårt välstånd . Varje människas rätt att utvecklas och förverkliga sina livsmål förutsätter goda möjligheter till utbildning, ett fritt och starkt kulturliv, en fungerande arbetsmarknad som inkluderar fler än idag och  mycket annat.

I programmet pekar vi på flera viktiga reformer för social välfärd. För det första ska vi slå vakt om inkomstskyddet i socialförsäkringarna och se över hur studenter och företagare kan få en fungerande trygghet. Vi är också glasklara med att individen ska ha rätt att välja välfärdstjänster oavsett var i landet man bor. Här har vi uppenbarligen en konflikt inom Alliansen sedan Moderaterna överraskat oss alla med att inte stå upp för rätten för enskilda att välja exempelvis hemtjänst eller äldreboende oavsett var i landet man bor.

Vi slår också fast att patientmakten måste stärkas, så kan vi alla som patienter bli medskapare till vår egen vård. Kvaliteten i välfärdssektorn måste utvecklas och granskas. vi föreslår att en modell med oberoende kvalitetsrevisorer införs. Lika självklart omregistrera granskar företagens ekonomiska förehavanden bör vi ha revisorer som granskar kvaliteten. Detta är bara ett axplock ur vårt nya programförslag.

Läs Christer Nylanders artikel i DN. På www.folkpartiet.se kan du se presskonferensen där programmet presenteras.

Här hittar du programförslaget i sin helhet: Programförslag, Folkpartiet

Ur medias bevakning: Sveriges Radio, Kristandsdsbladet, Expressen, SVT, SVD, DI,

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821